Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava „Kotva a pramen - cyrilometodějská tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě“

Výstava „Kotva a pramen - cyrilometodějská tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě“


 • 5. 6. 2013 (5.6.–25.8.2013)


 • ulice

  Petrov

 • místo

  krypta katedrály sv. Petra a Pavla


 • charakteristika

  V roce 2013, který byl věnován 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, uskutečnilo Diecézní muzeum v Brně projekt, odlišující se svou koncepcí i náplní od výstav, shromažďujících historické exponáty z doby Velké Moravy.
  Výstava „Kotva a pramen – cyrilometodějská tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě“ připomněla lokality, odpradávna spojované s působením obou světců. Představila moravské kostely a duchovně živá místa, zasvěcená sv. Klementovi – v českém prostředí známému častěji jako Kliment. Kotva a pramen, které daly výstavě název, jsou atributy sv. Klimenta, symbolizující jeho zázračné získání vody a jeho mučednickou smrt ve vyhnanství.

  Klimentovy ostatky věrozvěstové nalezli ve městě Chersonu na Krymu. Odtud je pak slavnostně přenesli roku 868 do Říma k papeži Hadriánovi jako vzácný dar. Patřičná pozornost je proto věnována kostelu San Clemente v Římě, kde byl sv. Cyril pohřben. Z tohoto místa byly pro výstavu získány fotografie tamních slavných fresek, patrně nejstaršího zobrazení světců a scény předání ostatků.

  Předpokládá se, že putování Cyrila a Metoděje s ostatky vedlo přes území dnešní Moravy. Svědectvím jsou starobylá zasvěcení kostelů sv. Klimentovi, která lze vysledovat na cestě přes Balkánský poloostrov a Panonii na Moravu, odkud se svatoklimentská úcta dále rozšiřovala.

  Výstava přiblížila také osobnost sv. Klimenta, jeho život a působení a také legendy, které se k němu vztahují. Dokumentovány byly slavné, ale i téměř neznámé kostely sv. Klimenta na území Moravy: kostel na hradisku sv. Klimenta u Osvětiman, zaniklé kostelíky v Mikulčicích, Olomouci a Lipůvce, zachovaný kostel v Horním Břečkově, novodobá stavba ve Stupavě. Těžištěm expozice byl kostel sv. Klimenta v Jasenici u Velké Bíteše. Jde o zcela mimořádnou stavbu, která slouží svému poslání nepřetržitě od raného středověku v téměř nezměněné podobě. Podle tradice vedly kroky Cyrila a Metoděje s ostatky sv. Klimenta právě přes tuto obec na Českomoravské vrchovině.

  Všechny lokality byly prezentovány nejen textovým popisem, ale i bohatou obrazovou dokumentací, případně modely, které vytvořili studenti Fakulty architektury VUT v Brně.


 • zajímavosti

  Návštěvnicky atraktivní součástí výstavy byla velmi kvalitní barokní malba Oslava sv. Klimenta od Josefa Winterhaldera mladšího, dosud nevystavené pozdně středověké plastiky Madony a sv. Kateřiny, gotická a nově restaurovaná dvířka svatostánku, nebo vzácný zlomek náhrobního kamene z Jasenice.
  Pro věřící návštěvníky pak bylo bezesporu velkým obohacením setkání s relikviářem, který obsahuje relikvii sv. Konstantina-Cyrila, objevitele ostatků sv. Klementa.


 • prameny, literatura


 • události

  6. 6. 2013
  Slavnostní odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
  prohlídka výstavy jako součást programu slavnostního odhalení sousoší


 • stavby

  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov
  místo konání výstavy (krypta)


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 02. 01. 2020