Výstava Literární inspirace malířek na Moravě

3. 6. 2013 (3.–29.6.2013)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

Výstava představila osm malířek narozených většinou na Moravě v rozpětí let 1858–1943: Zdenku Vorlovou-Vlčkovou, Helenu Bochořákovou, Věru Jičínskou, Marii Bognerovou, Marii Filippovovou, Vlastu Baránkovou, Zuzanu Novákovou a Zdenku Braunerovou.
V krátkém textu u každé z nich seznámila zájemce s jejich osobitým přístupem k ilustraci, nechyběl ani portrét a stručná životní data, kopie ilustrací z knih i jejich ostatní tvorba.
Většina ukázek byla z knih, které vlastní Moravská zemská knihovna. Například dnes už vzácnou knihu Naše písně, ilustrovanou Zdenkou Vorlovou Vlčkovou, jednou z našich prvních moravských malířek. Dále také dřevorytové romány malířky a grafičky, ale i spisovatelky Heleny Bochořákové nebo dětské knihy Kamila Bednáře, ilustrované Marií Bognerovou.
Dnes teprve objevovanou malířku Věru Jičínskou přiblížila nejen její slova, která si musela z přemíry citu stále zapisovat, ale i grafiky a malby, ve kterých výjimečně dospívala k abstrakci.
Tři autorky - Marie Filippovová, Vlasta Baránková a Zuzana Nováková, žijící nyní v Brně, návštěvníky potěšily ukázkami z autorských knih vysoké umělecké i literární úrovně.


prameny, literatura

osoby

Helena Bochořáková
jedna z malířek, jíž dílo bylo na výstavě prezentováno Zdenka Vorlová-Vlčková
jedna z malířek, jíž dílo bylo na výstavě prezentováno


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

hub


Aktualizováno: 25. 06. 2018