Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 3. července)

3. 7. 1942


ulice

Mučednická
v době druhého stanného práva se jmenovala Vondrákova


číslo orientační

45


charakteristika

V tento den bylo popraveno na základě rozsudku stanného soudu 18 osob, z toho byla 1 žena. V úmrtním protokolu jsou zapsáni pod číslem 2586/a-s.
Všichni byli zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 4. 7. 1942.


zajímavosti

Urny všech popravených ve druhém stanném právu v Brně si vyzvedlo gestapo v Krematoriu města Brna dne 10. 8. 1942, jejich další osud se dosud nepodařilo zjistit.
Badatelé se domnívají, že byly snad vysypány přímo v Brně (uvádí se zahrada jedné vily v Pisárkách), nebo byly převezeny do Terezína a vysypány do řeky Labe.


poznámka

V roce 1946 uvedl v Průvodci brněnskými hřbitovy autor Josef Hrabák, že na ÚH města Brna je ve skupině 103, řada 2, hrob číslo 190-191 „v urně je uložena prsť z popraviště v Kounicových kolejích - exhumace bude podle možnosti provedena ze společného hrobu.“události

4. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 3. 7. 1942


osoby

Alois Bala
jeden z popravených Antonín Daněk
jeden z popravených Abraham Fiedler
jeden z popravených Alois Gaisura
jeden z popravených Antonín Gaisura
jeden z popravených
další osoby (13)...


Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018