Založení hradiska doby bronzové

století -12. stol.


katastr

Obřany


nej...

střední Evropa
pravěký předchůdce dnešního města Brna patří k nejvýznamnějším archeologickým nalezištím své doby nejen na Moravě, ale ve střední Evropě vůbec


charakteristika

V mladší době bronzové, před více jak třemi tisíci lety, se začali lidé kultury středodunajských popelnicových polí usazovat na syenitové ostrožně obtékané řekou Svitavou, v katastru dnešních Obřan.
Největšího významu dosáhlo hradisko mezi lety 1000–800 př. n. l., kdy byla plocha ostrožny opevněna valem s pěti branami a na jejím severním okraji založeno žárové pohřebiště.
Hradisko se i díky své strategické poloze stalo důležitým politicko-správním centrem širšího regionu, kde se soustřeďovala zejména zemědělská výroba, probíhal intenzivní směnný obchod a kde se patrně také nacházelo sídlo kmenového knížete.
Na hradisku byly také nalezeny různé druhy výrobních objektů včetně přímých dokladů barevné metalurgie (kamenné odlévací formy) či železářství.


poznámka

Nálezy jsou uloženy v Moravském zemském muzeu.prameny, literatura

archeologické lokality

související odkazy

Los


Aktualizováno: 11. 05. 2018