Ustavující schůze Československé dermatovenerologické společnosti

30. 12. 1922


ulice

číslo orientační

53


katastr

Staré Brno


místo

charakteristika

Ustavující schůze Československé dermatovenerologické společnosti, která se konala v posluchárně interní kliniky, se zúčastnili také hosté z pražské a z bratislavské lékařské fakulty.
Předsedou přípravného výboru byl zvolen prof. MUDr. Vítězslav Janovský z Prahy, místopředsedou prof. MUDr. Antonín Trýb. Dalšími místopředsedy byli prof. MUDr. František Šamberger a prof. MUDr. Viktor Reinsberg z Bratislavy.
osoby

Jaroslav Bakeš
chirurg František Berka
patologický anatom František Karel Studnička
histolog, cytolog a embryolog Antonín Trýb
profesor dermatovenerologie Rudolf Vanýsek
internista


stavby

městská část

Kal


Aktualizováno: 16. 01. 2020