Založení Národní jednoty moravské sv. Cyrila a Metoděje v Brně

17. 4. 1849


charakteristika

Z podnětu českých a moravských vlastenců se v Brně uskutečnila ustavující schůze Národní jednoty moravské sv. Cyrila a Metoděje, předchůdkyně dnešní Matice moravské.
Záměrem spolku, v jehož čele stál starobrněnský augustinián F. M. Klácel, bylo vzdělávat moravský lid vydáváním knih, časopisů a uměleckých děl, zakládáním knihoven a čítáren a přírodozpytných a uměleckých sbírek.
V roce 1853 schválilo valné shromáždění nové stanovy a změnu názvu na Matici moravskou.
Kal


Aktualizováno: 11. 07. 2018