Internetová encyklopedie dějin města Brna

Založení Národní jednoty moravské sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Založení Národní jednoty moravské sv. Cyrila a Metoděje v Brně


 • 17. 4. 1849 


 • charakteristika

  Z podnětu českých a moravských vlastenců se v Brně uskutečnila ustavující schůze Národní jednoty moravské sv. Cyrila a Metoděje, předchůdkyně dnešní Matice moravské.
  Záměrem spolku, v jehož čele stál starobrněnský augustinián F. M. Klácel, bylo vzdělávat moravský lid vydáváním knih, časopisů a uměleckých děl, zakládáním knihoven a čítáren a přírodozpytných a uměleckých sbírek.
  V roce 1853 schválilo valné shromáždění nové stanovy a změnu názvu na Matici moravskou.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Matice moravská. Dějiny spolku od počátků do současnosti"


 • osoby

  František Matouš Klácel


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 11. 07. 2018