Popravy v prvním stanném právu v Brně (pátek 7. listopadu)

7. 11. 1941


ulice

Mučednická
v době prvního stanného práva se jmenovala Vondrákova


číslo orientační

45


charakteristika

V tento den bylo na základě rozsudku stanného soudu popraveno 8 mužů. V úmrtním protokolu jsou zapsáni pod číslem 4008a-h, zpopelněni byli v Krematoriu města Brna dne 8. 11. 1941.


zajímavosti

Stanný soud v Brně vynesl 8 rozsudků smrti zastřelením pro sabotáže a přípravu velezrady (popravení byli v tisku uvedeni jmenovitě).


poznámka

Všichni popravení byli zapojeni do odboje ilegální KSČ; jejich poprava byla vykonána v den, kdy se připomínalo výročí VŘSR; zda to byla náhoda či datum bylo zvoleno úmyslně, můžeme dnes jen spekulovat (-Menš).události

8. 11. 1941
Zápis popravených v Brně 7. 11. 1941Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018