Zapojení základní školy v Brně-Tuřanech do mezinárodního vzdělávacího projektu

1. 9. 2013číslo orientační

21


katastr

Tuřany


nej...

Morava
jedna ze dvou škol v naší republice, které se do projektu zapojily


charakteristika

Brno-Tuřany se zapojila jako jedna ze dvou pilotních škol v ČR do mezinárodního projektu SOLE.
Díky nadšeným ředitelům a učitelům škol a rodičům, kteří myšlenku podpořili, probíhá v pátých a šestých třídách výuka přírodopisu, zeměpisu a dějepisu zajímavým způsobem, jehož cílem je vzbudit v dětech zájem o učení, radost ze spolupráce, komunikace, osvojení si znalostí, jak pracovat se zdroji atd.


poznámka

Ve třídě jsou půlkruhové stoly, u nich nafukovací gymnastické balony nebo židle. Na každém stole je počítač s připojením na internet a Skype. Je zde koberec, děti nemají přezůvky. Žáci třídy se sami rozdělí do skupin, zvolí si ve třídě jednoho zástupce, který je komunikační spojkou mezi dětmi a učitelem. Děti se mohou ve skupinách měnit, vzájemně se radit, obcházet ostatní skupiny. Učitel na začátku výuky zadá otázku z příslušného předmětu (např. Proč lidé uklouznou na mokrém povrchu, Jak a proč člověk využívá přírodní zdroje, Jak vypadal starověký Egypt atp.). Pak ze třídy na čas odejde. Poté se vrací a děti mu sdělují zjištěné informace, skládají vše, co k tématu našly, prezentují výsledky skupiny před ostatními. Učitel naslouchá, otázkami podporuje děti k hledání odpovědí, které třeba nenašly. Děti se tímto způsobem učí spolupracovat, komunikovat, vyhledávat informace a chápat je, třídit, analyzovat a interpretovat.
Výuka tímto způsobem probíhá na dvou v ČR, v Mnichovicích (www.zsmnichovice.cz) a v Brně-Tuřanech (www.zsmestanska.cz). Obě školy budou své výsledky prezentovat na 2. mezinárodní konferenci v Praze dne 2. 12. 2013.


prameny, literatura


městská část

Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2018