Slavnostní průvod o Božím Těle

28. 9. 1465


místo

Řím


charakteristika

Papež Pavel II. oznamuje opatu v Třebíči a proboštu v Dolních Kounicích, že mu byla podána prosba obce města Brna ohledně konání církevní slavnosti Kristova Těla (Božího Těla).
Dosud, od doby papeže Urbana V., věřící, převorové a bratři dominikáni, poustevníci sv. Augustina, minorité a jednotlivé farní brněnské kostely konali dohromady zvláštní procesí včetně jistých bratrstev, která nosila korouhve a světlo, z čehož povstal všem zúčastněným (tedy i farnímu kostelu sv. Jakuba) "nemalý prospěch".
Avšak kapitula sv. Petra chce tuto tradici porušit, což může vést ke sporům mezi světskými a církevními osobami ve městě. Rektor kostela sv. Jakuba proto žádá, aby papež zabránil olomouckému biskupovi Tasovi a kapitule něco podnikat proti takovému zvyku a zachoval předcházející tradici církevní slavnosti.


účastníci

Papež Pavel II,
církevní hodnostáři v Třebíči a Dolních Kounicích,
město Brno,
představitelé brněnských církevních ústavů a kostelů


poznámka

Roku 1465 nechtěla kapitula sv. Petra dovolit jakubskému kostelu, jiným farním chrámům a brněnským klášterům konat církevní průvod - tím vyvolala těžký spor, který byl řešen až u papežské kurie. Tas Černohorský z Boskovic byl 34. olomouckým biskupem v letech 1457–1482.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018