Odhalení pomníku padlých 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny

25. 11. 1928


ulice

číslo orientační

4


charakteristika

V rámci oslav 11. výročí vzniku 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny byl odhalen na nádvoří Masarykových kasáren pomník padlých příslušníků za první světové války. „V nádvoří kasáren byl odhalen prostý, pěkný pomník, na jehož desce jsou vyryta vroucí slova vzpomínky na padlé hrdiny“.


účastníci

Sergej Vojcechovskij, zemský vojenský velitel,
Karel Tomeš, starosta města Brna,
divizní generál Holý,
Antonín Baďura, bývalý první velitel 10. pěšího pluku,
delegace vojenských pluků a útvarů,
zástupci Střelecké jednoty,
představitelé brněnského veřejného života


zajímavosti

Při odhalení pomníku odevzdal generál Vojcechovskij pomník do ochrany pluku. Že příslušníci pluku svůj úkol splnili, svědčí skutečnost, že den před nacistickou okupací dokázali zajistit odbornou demontáž pomníku a jeho převezení do obce Březina, kde se podařilo pomník po celou okupaci uchránit.
Podrobnější informace lze najít v sekci „Objekty“ naší encyklopedie.


poznámka

Desátý československý střelecký pluk Jana Sladkého - Koziny, pluk československých legií v Rusku, vznikl 12. 7. 1918 ze 2. záložního pluku (s názvem Karla Havlíčka - Borovského), pojmenování Jana Sladkého - Koziny nesl od 17. 12. 1918, byl součástí 2. střelecké divize, od 1. 2. 1919 součástí 3. střelecké divize. Bojoval na povolžské frontě u Simbirska a Bugulmy, střežil magistrálu na úseku Ačinsk - Krasnojarsk - Kansk, hlídal ruský zlatý poklad v Irkutsku. Padlo 250 vojáků, příslušníků pluku.
Na jaře 1920 se přesunul do Vladivostoku, během července a srpna 1920 byl lodí Edelyn přepraven po trase Pacifik - Panamský průplav - Atlantik - Gibraltar do Terstu, odtud vlakem do ČSR. Velitelé: Antonín Baďura a Antonín Mikuláš Nikolaj Číla.
Po unifikaci zařazen do čs. armády jako 10. pěší pluk Jana Sladkého - Koziny. Po mnoha reorganizacích a po sloučení s bývalým 7. pěším plukem je nyní (1993 -Menš) součástí 4. mechanizovaného pluku Prešovského.události

27. 6. 1948
Oslavy 30. výročí založení 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny 24. 11. 1928
Slavnosti pěšího pluku č. 10 Jana Sladkého Koziny
odhalení pomníku bylo součástí oslav
27. 11. 1927
Položení základního kamene k pomníku padlých vojáků 10. pěšího pluku


osoby

Antonín Baďura
účastník slavnosti Antonín Mikuláš Nikolaj Číla
účastník slavnosti odhalení pomníku Karel Tomeš
slavnostní řečník, převzal pomník do ochrany města Brna Sergej Nikolajevič Vojcechovskij
provedl odhalení pomníku


objekty

oběti první světové války
pomník: Šumavská 4/01


městská část

Menš


Aktualizováno: 08. 11. 2022