Slavnost 100. výročí posvěcení kostela Svaté Rodiny v Grohově ulici

11. 5. 2002


ulice

číslo orientační

16charakteristika

Slavnost zahájila mše svatá, kterou o 8 hodině sloužil litoměřický biskup Josef Koukl, v 17 hodin začala májová pobožnost a slavné mariánské nešpory, mši svatou v 18 hodin sloužil generální vikář Jiří Mikulášek.
Kostel byl otevřený celý den, pohnuté osudy chrámu dokumentovala pro návštěvníky výstava fotografií. Slavnost vyvrcholila v 21 hodin ohňostrojem ze střechy kostela.stavby

Kostel Svaté rodiny
Grohova 16/112


Fl


Aktualizováno: 06. 03. 2023