Internetová encyklopedie dějin Brna

Udělení odpustků kostelu sv. Jakuba

Udělení odpustků kostelu sv. Jakuba


 • 22. 10. 1467 


 • místo

  Řím


 • charakteristika

  Papež Pavel II. zlistiňuje, že mezi městy sousedícími s proradnými Čechy je město Brno, jehož obyvatelé v úplném osamocení ze zbožného zápalu a z čisté víry vedou válku proti Čechům kvůli zachování katolické víry.
  Vydávajíce se nebezpečí smrti a doufajíce, že tak dosáhnou spásu svých duší, uděluje po dobu sedmi let 7x čtyřicet dní odpustků všem, kteří se řádně vyzpovídají a navštíví kostel sv. Jakuba ve dnech 24. a 25. března (na svátek Zvěstování P. Marie) a 24. a 25. července (na sv. Jakuba) a dají tam podle svého uvážení almužnu od prvních do druhých nešporů.


 • účastníci

  Papež Pavel II,
  obyvatelé města Brna

 • zajímavosti

  nešpory se konaly hodinu před západem slunce

 • poznámka

  Tato listina však neruší platnost předchozích milostí pro návštěvníky kostela sv. Jakuba, kteří zde ponechají nějakou almužnu.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 18. 10. 2019