Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnost svěcení varhan pro Brno

Slavnost svěcení varhan pro Brno


 • 29. 6. 2014 


 • ulice

  Jezuitská

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů


 • charakteristika

  V neděli 29. června 2014 se v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie konalo slavnostní svěcení nových varhan, jež nahradily původní barokní nástroj, který byl zničen při bombardování Brna 20. 11. 1944.
  Slavnost zahájily mše svaté v 7.30 hod., 10.30 hod. a 12.00 hod. (anglická), poté od 15.00 hod. začaly vyzvánět zvony a v 15.30 hod. se uskutečnilo slavnostní svěcení varhan, Te Deum a sv. požehnání.
  V krátkém proslovu k návštěvníkům slavnosti vystoupil i autor projektu na stavbu varhan a iniciátor celé akce P. Jan Martin Bejček
  Slavnost ukončil v 19.00 hod. zahajovací varhanní koncert P. Thea Fluryho, OSB, člena sboru Ponitificio Instituto di Musica Sacra,v Římě, a ve 21.00 hod. mše svatá.


 • účastníci

  Roman Onderka primátor města Brna,
  Stanislav Juránek senátor a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje,
  Ivo Medek rektor JAMU v Brně,
  Václav Cejpek, prorektor JAMU,
  Alena Štěpánková-Veselá, emeritní rektorka JAMU,
  Petr Fiala, emeritní rektor Masarykovy univerzity v Brně,
  zástupci partnerů Nadačního fondu Campianus s partnery brněnskými,
  řada společností a firem, jež projekt nových varhan finančně podpořily a zahraniční patroni stavby varhan z Londýna a Rakouska a další

  při slavnosti účinkovalo pět hudebních těles a zpěváci

 • zajímavosti

  Varhany III+P/48, které jsou věnovány památce anglického mučedníka Edmunda Kampiana, jsou mistrovským nástrojem švýcarské varhanářské dílny Hermanna Mathise "Mathis Orgelbau, AG, Näfels". Mají 3483 varhanních píšťal a patří mezi nejmodernější a nejkvalitnější varhany v České republice.
  Kromě dobrovolných dárců a mecenášů na ně mohou i nadále přispívat občané tím, že si adoptují jednu z oněch píšťal a zaplatí za adopci podle svých možností od 500–3.000 Kč. Vybrané finance podpoří celkovou úhradu za zhotovení tohoto vynikajícího nástroje.


 • obrazy

  img16939.jpg img16940.jpg


 • osoby

  Petr Fiala
  emeritní rektor Masarykovy univerzity Roman Onderka
  primátor města Brna


 • stavby

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů
  Beethovenova -
  místo svěcení varhan


 • objekty

  Varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie
  varhany: Jezuitská 0/04


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 07. 11. 2019

Jezuitská 0/04 - nové varhany umístěné v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zdroj: archiv Magistrátu města Brna.