Slavnost svěcení varhan pro Brno

29. 6. 2014


ulice

katastr

Brno-městocharakteristika

V neděli 29. června 2014 se v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie konalo slavnostní svěcení nových varhan, jež nahradily původní barokní nástroj, který byl zničen při bombardování Brna 20. 11. 1944.
Slavnost zahájily mše svaté v 7.30 hod., 10.30 hod. a 12.00 hod. (anglická), poté od 15.00 hod. začaly vyzvánět zvony a v 15.30 hod. se uskutečnilo slavnostní svěcení varhan, Te Deum a sv. požehnání.
V krátkém proslovu k návštěvníkům slavnosti vystoupil i autor projektu na stavbu varhan a iniciátor celé akce P. Jan Martin Bejček
Slavnost ukončil v 19.00 hod. zahajovací varhanní koncert P. Thea Fluryho, OSB, člena sboru Ponitificio Instituto di Musica Sacra,v Římě, a ve 21.00 hod. mše svatá.


účastníci

Roman Onderka primátor města Brna,
Stanislav Juránek senátor a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje,
Ivo Medek rektor JAMU v Brně,
Václav Cejpek, prorektor JAMU,
Alena Štěpánková-Veselá, emeritní rektorka JAMU,
Petr Fiala, emeritní rektor Masarykovy univerzity v Brně,
zástupci partnerů Nadačního fondu Campianus s partnery brněnskými,
řada společností a firem, jež projekt nových varhan finančně podpořily a zahraniční patroni stavby varhan z Londýna a Rakouska a další

při slavnosti účinkovalo pět hudebních těles a zpěváci


zajímavosti

Varhany III+P/48, které jsou věnovány památce anglického mučedníka Edmunda Kampiana, jsou mistrovským nástrojem švýcarské varhanářské dílny Hermanna Mathise "Mathis Orgelbau, AG, Näfels". Mají 3483 varhanních píšťal a patří mezi nejmodernější a nejkvalitnější varhany v České republice.
Kromě dobrovolných dárců a mecenášů na ně mohou i nadále přispívat občané tím, že si adoptují jednu z oněch píšťal a zaplatí za adopci podle svých možností od 500–3.000 Kč. Vybrané finance podpoří celkovou úhradu za zhotovení tohoto vynikajícího nástroje.osoby

Petr Fiala
emeritní rektor Masarykovy univerzity Roman Onderka
primátor města Brna


stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů
Beethovenova, Jezuitská
místo svěcení varhan


objekty

Fl


Aktualizováno: 07. 11. 2019