Kolaudace věznice v Brně-Bohunicích

22. 2. 1956


ulice

číslo orientační

12


katastr

Štýřice


nej...

Československo
v té době nejmodernější věznice


charakteristika

Na prostranství východně od bohunické nemocnice se začala stavět v roce 1953 v té době nejmodernější věznice v Československu. Kolaudace proběhla 22. února 1956 a přejímací řízení 26. listopadu 1956.
Z důvodu výstavby zaniklo fotbalové hřiště sportovního oddílu Slavoj Bohunice. Věznice, postavená ve stylu socialistického realismu, má tvar písmene U. Vězni z bohunické věznice jezdili v době totality za prací do kuřimské továrny Prefa. Mezi odsouzené a obviněné patřila i řada politických vězňů, tedy lidí nepohodlných komunistickému režimu.
Vězeňská služba pracovala i na poli osvětové činnosti, například častými návštěvami škol a ukázkami výcviku vězeňských psů na hřišti TJ Tatran Bohunice.


zajímavosti

V bohunické vazební věznici se nachází zvon. Tato zvláštnost, zdánlivě nesouvisející s vězeňstvím, se sem dostala v roce 1956 spolu s dalším mobiliářem z věznice na Cejlu. Zvon odlil zvonař František Hiller v roce 1858 a je zasvěcen sv. Josefu Kalasánskému z řádu piaristů. Původně svolával řeholníky. Ve věznici na Cejlu sloužil ke svolávání dozorců při mimořádných událostech.
V Bohunicích ho až do roku 1989 používali k vyhlašování signálů civilní obrany.
Zvon patří k významným památkám vězeňství v České republice.


poznámka

Ročenka vydaná Správou nápravných zařízení MV 10. února 1960 uvádí: „Do věznice v Brně byli soustředěni odsouzení výtvarníci, kteří pracují pro výstaviště v Brně. Odsouzení se značnou měrou podíleli na výrobě propagačních panelů pro 1. MSV a vyhotovují panely i pro čs, zahraniční výstavy S ohledem na prostorovou omezenost věznice postavilo výstaviště za věznicí výrobní halu.“

V dokumentu č. 16 Charty 77 je text: „V Brně-Bohunicích jsou cely velmi špatně větratelné (plocha 8,5 metrů čtverečných, v cele 5–6 vězňů). Cela se tak stává větším WC, zvláště v zimě, kdy se nesmělo otevírat okno kvůli nedostatečnému vytápění. Mytí nádobí a osobní hygiena nad záchodovou mísou jsou pod lidskou důstojnost. 1–2x týdně přicházejí dozorci s holicími potřebami. Žiletka byla tak tupá, že holení bylo úplné utrpení. Jednou nekvalitní žiletkou se muselo oholit několik desítek obviněných. Jsou známy případy, kdy v Bohunicích bylo na cele pro šest vězňů i 14 obviněných. Na jednom slamníku tak museli spát dva vězni.“

Krátce po Sametové revoluci v roce 1989 probíhaly před věznicí demonstrace na podporu propuštění politických vězňů. Po amnestii prezidenta Václava Havla vyhlášené 1. ledna 1990 se bohunická věznice skoro vylidnila.
V roce 1997 zde byl zřízen provoz vězeňské nemocnice.

Vazební věznice v Bohunicích je profilována pro výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých, jakož i k výkonu trestu odnětí svobody pro omezený počet odsouzených. Celková kapacita věznice je 530 míst.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Z historie Bohunic"


události

1. 1. 2009
Zahájení činnosti Ústavu pro výkon zabezpečovací detence


městská část

Ma


Aktualizováno: 13. 01. 2020