Nález základního kamene v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity

23. 6. 2014


ulice

číslo orientační

70


katastr

Veveřícharakteristika

Základní kámen budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity a tím i kdysi plánovaného univerzitního kampusu pod Kraví horou našli dělníci při rekonstrukci budovy fakulty na Veveří.
Pamětní kámen, v němž se ukrývala schránka s dobovými dokumenty, byl otevřen o několik dnů později po dohodě s památkáři (v pátek 27. 6. 2014).
Uvnitř schránky byly dva očekávané dokumenty - pamětní listina a listina o samotném kameni. Žulový kámen překvapivě skrýval i dobové noviny, což není zcela tradiční.


zajímavosti

Kámen ležel nedotčený v zemi 86 let, obřad jeho slavnostní kladení se za účasti prezidenta Tomáše Garigue Masaryka konal 9. června roku 1928.
Kámen byl do země uložen spolu s 11 dalšími, menšími, na kterých jsou vyryta věnování zástupců měst a obcí, ze kterých pochází výrazné osobnosti, jež se zasloužily o kulturní rozvoj českého národa na Moravě a ve Slezsku.


poznámka

Budova právnické fakulty měla být podle prvorepublikových plánů první stavbou z plánovaného univerzitního městečka. Škola totiž už v době svého vzniku v roce 1919 narážela na prostorové potíže, v Brně tehdy nebylo dostatek vhodných prostor pro výuku.
Na právnickou fakultu měla navázat výstavba přírodovědecké, filozofické a lékařské fakulty či rektorátu, kvůli nedostatku financí způsobeném předválečnou krizí ale z původní myšlenky sešlo. Podle plánů architekta Aloise Dryáka tak byla dokončena pouze první z plánovaných staveb. Na přednášky sem budoucí právníci začali docházet v roce 1932.

Zdroj: Tisková zpráva Masarykovy univerzity vydaná dne 23. 6. 2014.
Více informací i videozáznam najdete zde: http://www.online.muni.cz/udalosti/4510-video-co-ukryvala-schranka-v-zakladnim-kameni-univerzity. Případně je možné linkovat dvě tam přítomná videa: http://youtu.be/mkYSl3zIPno, http://youtu.be/TUalWbnr67c..prameny, literatura

Ostatní literatura

"Listina nesla Masarykův podpis"


události

2014
Rekonstrukce auly Právnické fakulty Masarykovy univerzity 9. 6. 1928
Slavnostní položení základního kamene k budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
městská část


Jis


Aktualizováno: 29. 03. 2019