Odhalení pomníku obětí první světové války v Soběšicích

26. 7. 1925


ulice

katastr

Soběšice


charakteristika

den odhalení pomníku se stal také dnem předání hřbitova v Soběšicích veřejnosti


poznámka

k úhradě výloh spojených s vybudováním pomníku přispěli pozůstalí po padlých spoluobčanech částkou 570 Kč a na darech bylo vybráno 1 363 Kč


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Z minulosti Soběšic"


události

14. 4. 1925
Zahájení stavebních prací na hřbitově v Soběšicích
obě akce spolu souvisejístavby

objekty

oběti první světové války
pomník: Habrová 0/01


městská část

Menš


Aktualizováno: 03. 02. 2019