Založení Společnosti Jiřího Mahena

12. 12. 1993


ulice

číslo orientační

8


katastr

Stránice


místo

Mahenův památník


charakteristika

Společnost Jiřího Mahena, občanské sdružení občanů i právnických osob majících zájem pokračovat v odkazu Jiřího Mahena v oblasti literární, divadelní, knihovnické a také v péči o životní prostředí, zahájila svoji činnost v Mahenově památníku.
Jejími členy jsou knihovníci, divadelníci, spisovatelé, novináři, studenti, významné kulturní instituce, ale členství je umožněno každému zájemci.
V čele Společnosti Jiřího Mahena stál dlouhá léta básník, dramatik, výtvarník a překladatel Ludvík Kundera, čestnými členy se stala herečka Marie Pavlíková a Oldřich Haselman, synovec Karly Mahenové.


účastníci

Ludvík Kundera, předseda


zajímavosti

Od roku 1994 vychází Milíř - Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Společnost Jiřího Mahena"objekty

J. Mahen
pamětní deska: Mahenova 8/01


městská část

Kal


Aktualizováno: 08. 01. 2020