Vzpomínkové setkání „Paměť řádu“

3. 10. 2014místo

Kaple sv. Anny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kostel a klášter Milosrdných bratří


charakteristika

Paměť řádu je Iniciativa řádu milosrdných bratří na připomínku bratří a jejich spolupracovníků perzekuovaných v dobách nacismu a komunismu. Účel této iniciativy je snaha nezapomenout na zlo a nespravedlnost, které byly spáchány na lidech, kteří obětovali svůj život pro pravdu a lásku k bližním.
V této iniciativě spolupracují milosrdní bratři i s dalšími institucemi jako jsou Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť národa – Post Bellum, Konfederace politických vězňů ČR, anebo Památník internace v Králíkách.

Každý rok je pořádáno setkání v místě, kde byl některý z milosrdných bratří vězněn, umučen, nebo jakkoli pronásledován.
V roce 2014 se konalo setkání v Brně, ve zdejší fakultní nemocnici u sv. Anny totiž zemřel br. Celestýn Šulc, OH, nositel čestného diplomu Bene Merenti. Během 2. světové války přežil koncentrační tábory v Terezíně a v Dachau.
Po návratu se mu podařilo jako představenému obnovit válkou poškozenou pražskou Nemocnici Na Františku, tehdejší nemocnici milosrdných bratří.
Po nástupu komunismu byl opět pronásledován a vyslýchán, při čemž výslechy byly tak tvrdé, že mu vážně poškodily zdraví. Na následky zemřel ve vězeňském oddělení brněnské fakultní nemocnice.


poznámka

Program setkání v pátek 3. 10. 2014:
- od 14.30 hodin – pietní akt v nemocniční kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
- od 16.00 hodin – setkání s pamětníky, malá výstava a pohoštění v Sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7
- od 18.00 hodin – mše svatá v klášterním kostele sv. Leopolda.


prameny, literatura

Www stránky

"Paměť řádu"


osoby

Celestin Šulc
provinciál Milosrdných bratří a převor kláštera Na Františku; oběť perzekuce po roce 1948


stavby

Kaple sv. Anny
Pekařská 53/664
místo vzpomínkového setkání
Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
Vídeňská
místo bohoslužby vzpomínkového setkání
koncertní sál v Nemocnici Milosrdných bratří
Vídeňská 7/228
místo vzpomínkového setkání


městská část

Ma


Aktualizováno: 27. 04. 2020