Internetová encyklopedie dějin Brna

Vzpomínkové setkání „Paměť řádu“

Vzpomínkové setkání „Paměť řádu“


 • 3. 10. 2014 


 • ulice

  Pekařská
  Vídeňská

 • místo

  Kaple sv. Anny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kostel a klášter Milosrdných bratří


 • charakteristika

  Paměť řádu je Iniciativa řádu milosrdných bratří na připomínku bratří a jejich spolupracovníků perzekuovaných v dobách nacismu a komunismu. Účel této iniciativy je snaha nezapomenout na zlo a nespravedlnost, které byly spáchány na lidech, kteří obětovali svůj život pro pravdu a lásku k bližním.
  V této iniciativě spolupracují milosrdní bratři i s dalšími institucemi jako jsou Ústav pro studium totalitních režimů, Paměť národa – Post Bellum, Konfederace politických vězňů ČR, anebo Památník internace v Králíkách.

  Každý rok je pořádáno setkání v místě, kde byl některý z milosrdných bratří vězněn, umučen, nebo jakkoli pronásledován.
  V roce 2014 se konalo setkání v Brně, ve zdejší fakultní nemocnici u sv. Anny totiž zemřel br. Celestýn Šulc, OH, nositel čestného diplomu Bene Merenti. Během 2. světové války přežil koncentrační tábory v Terezíně a v Dachau.
  Po návratu se mu podařilo jako představenému obnovit válkou poškozenou pražskou Nemocnici Na Františku, tehdejší nemocnici milosrdných bratří.
  Po nástupu komunismu byl opět pronásledován a vyslýchán, při čemž výslechy byly tak tvrdé, že mu vážně poškodily zdraví. Na následky zemřel ve vězeňském oddělení brněnské fakultní nemocnice.


 • poznámka

  Program setkání v pátek 3. 10. 2014:
  - od 14.30 hodin – pietní akt v nemocniční kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  - od 16.00 hodin – setkání s pamětníky, malá výstava a pohoštění v Sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7
  - od 18.00 hodin – mše svatá v klášterním kostele sv. Leopolda.


 • prameny, literatura

  Www stránky
  "Paměť řádu"


 • osoby

  Václav Celestin Šulc
  provinciál Milosrdných bratří a převor kláštera Na Františku; oběť perzekuce po roce 1948


 • stavby

  Kaple sv. Anny
  Pekařská 53/664
  místo vzpomínkového setkání
  Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
  Vídeňská
  místo bohoslužby vzpomínkového setkání
  koncertní sál v Nemocnici Milosrdných bratří
  Vídeňská 7/228
  místo vzpomínkového setkání


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 27. 04. 2020