Zahájení prací na vybudování parku na Špilberku

17. 9. 1861


katastr

Brno-městocharakteristika

Počátek přípravných prací na vybudování veřejného městského parku na kopci Špilberk pod vedením městského zahradníka Antonína Šebánka. Zřízení parku podle Šebánkova projektu navrhl městu a také prosadil starosta Christian d´Elvert 16. 7. 1861, o týden později záměr schválilo vrchní velení armády (kopec byl dosud součástí vojenské pevnosti) a 1. září i ministerstvo války.
Antonín Šebánek už 28. července zpracoval detailní situační plán projektu.Velká část zemních prací včetně budování cest proběhla ještě do konce roku 1861.
Náklady na projekt byly odhadnuty na 6 tisíc zlatých, terénní práce a výsadba parku měly trvat tři roky - podstatné práce se podařilo vykonat už po 20 měsících na počátku léta 1863.


účastníci

Christian d´Elvert, starosta města Brna (iniciátor založení parku),
Antonín Šebánek, městský zahradník (iniciátor, autor a hlavní realizátor projektu v letech 1861–1870),
Karl Offermann, továrník (spolupráce na realizaci),
Karel Ferdinand, arcivévoda, zemský velitel v Brně (významná podpora záměru i realizace)


zajímavosti

Spolu s Antonínem Šebánkem se na realizaci projektu podílel také továrník Karl Offermann jako odborník na zahradní umění.
Významnou podporu projektu poskytl zemský velitel (1859–1866) arcivévoda Karel Ferdinand. Stromy a keře na výsadbu ve značném množství poskytla celá řada příslušníků (nejen) moravské šlechty, významných podnikatelů a dalších mecenášů.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Park na Špilberku"


události

24. 9. 1862
Návštěva císaře Františka Josefa I. v novém parku na Špilberku


osoby

Christian d’Elvert
starosta města Brna, který vybudování parku inicioval Karl Offermann
továrník a odborník na zahradní umění Antonín Šebánek
městský zahradník


stavby

městská část

Jiv


Aktualizováno: 15. 09. 2021