Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení prací na vybudování parku na Špilberku

Zahájení prací na vybudování parku na Špilberku


 • 17. 9. 1861 


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  park na Špilberku


 • charakteristika

  Počátek přípravných prací na vybudování veřejného městského parku na kopci Špilberk pod vedením městského zahradníka Antonína Šebánka. Zřízení parku podle Šebánkova projektu navrhl městu a také prosadil starosta Christian d´Elvert 16. 7. 1861, o týden později záměr schválilo vrchní velení armády (kopec byl dosud součástí vojenské pevnosti) a 1. září i ministerstvo války.
  Antonín Šebánek už 28. července zpracoval detailní situační plán projektu.Velká část zemních prací včetně budování cest proběhla ještě do konce roku 1861.
  Náklady na projekt byly odhadnuty na 6 tisíc zlatých, terénní práce a výsadba parku měly trvat tři roky - podstatné práce se podařilo vykonat už po 20 měsících na počátku léta 1863.


 • účastníci

  Christian d´Elvert, starosta města Brna (iniciátor založení parku),
  Antonín Šebánek, městský zahradník (iniciátor, autor a hlavní realizátor projektu v letech 1861–1870),
  Karl Offermann, továrník (spolupráce na realizaci),
  Karel Ferdinand, arcivévoda, zemský velitel v Brně (významná podpora záměru i realizace)

 • zajímavosti

  Spolu s Antonínem Šebánkem se na realizaci projektu podílel také továrník Karl Offermann jako odborník na zahradní umění.
  Významnou podporu projektu poskytl zemský velitel (1859.66) arcivévoda Karel Ferdinand. Stromy a keře na výsadbu ve značném množství poskytla celá řada příslušníků (nejen) moravské šlechty, významných podnikatelů a dalších mecenášů.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Park na Špilberku"


 • události

  24. 9. 1862
  Návštěva císaře Františka Josefa I. v novém parku na Špilberku


 • osoby

  Christian d’Elvert
  starosta města Brna, který vybudování parku inicioval Karl Offermann
  továrník a odborník na zahradní umění Antonín Šebánek
  městský zahradník


 • stavby

  park na Špilberku
  Špilberk


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Jiv


Aktualizováno: 11. 07. 2018