Slavnostní předání rekonstruované Stomatologické kliniky LF MU

5. 5. 2000


ulice

číslo orientační

53


katastr

Staré Brno


místo

areál svatoanenské fakultní nemocnice


charakteristika

Ve fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně byla slavnostně předána do užívání nově rekonstruovaná budova Stomatologické kliniky s obory záchovné stomatologie, protetiky, ortodoncie, dětské stomatologie, paradontologie a stomatologické chirurgie s dentální implantologií.


účastníci

prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., přednosta kliniky,
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., děkan LF MU, a další


zajímavosti

Stomatologická pracoviště na Hybešově ulici (původně židovské gymnázium) a na Šilingrově náměstí (bývalý Městský dům) musela klinika v rámci restitucí v devadesátých letech opustit.městská část

Kal


Aktualizováno: 08. 01. 2020