Otevření nového Geoparku Masarykovy univerzity

24. 5. 2014


ulice

číslo orientační

2


katastr

Veveřícharakteristika

U příležitosti Dne vědy Přírodovědecké fakulty MU byl v historickém areálu fakulty v Kotlářské ulici otevřen nový Geopark, kde si studenti i návštěvníci mohou prohlédnout a osahat různé typy hornin vyskytujících se na území České republiky.
Prohlídkový okruh je volně přístupný kdykoli v době, kdy je otevřený areál fakulty a vstup je zdarma. Samotný Geopark je složen z vybraných zajímavých exponátů - kamenů - které jsou rozmístěné po velké části historického areálu fakulty.


zajímavosti

V době otevření v areálu bylo celkem 24 kamenů různého původu a stáří. Některé jsou přímo z přírody, jiné z lomu.


poznámka

Park bude ještě postupně rozšiřován, postupně do něj přibudou ještě kusy hornin z vybraných moravských lokalit. Nakonec by měl mít 40 exemplářů.

objekty

bludné balvany
pamětní kámen: Kotlářská 2/18


městská část

Kal, Jis


Aktualizováno: 03. 01. 2020