Prodloužení tramvaje po Zábrdovické ulici

27. 10. 1928katastr

Zábrdovice


charakteristika

Zahájení provozu na nové tramvajové trati od Zábrdovického mostu po stanici Židenice–nádraží. Trať měla délku 580 metrů: navazovala na stávající ukončení tratě na Cejlu před přejezdem Tišnovky, úrovňově ji křížila, po Zábrdovickém mostě překročila Svitavu a po Zábrdovické ulici pokračovala až k železničnímu nadjezdu. Před nadjezdem byla ukončena kolejovou spojkou (u křižovatky s Kuldovou ulicí).
Trať byla dvoukolejná s výjimkou křížení s Tišnovkou a úseku přes most. Jezdily sem tramvaje s linkovým označením 2.


zajímavosti

Po dokončení stavby bylo plánováno neodkladné pokračování tramvajové tratě dále do Židenic ulicí Bubeníčkovou, čemuž ovšem bránily malé rozměry železničního nadjezdu. Jeho přestavba se několikrát odkládala (trať byla nakonec prodloužena až v roce 1932).
Přibližně uprostřed Zábrdovické ulice trať překračovala tok židenického mlýnského náhonu.


prameny, literatura

stavby

Zábrdovický most
Cejl, Zábrdovická


městská část

jmb


Aktualizováno: 07. 07. 2018