Prodloužení tramvajové trati v Židenicích

29. 5. 1948


ulice

charakteristika

Tramvajová trať byla prodloužena ze stávající konečné před Svatoplukovými kasárnami v Židenicích až na konec Karlovy ulice.
Nová dvoukolejná trať byla dlouhá 600 metrů a u náspu třebovské železnice byla ukončena kolejovou smyčkou (za ulicí Mateří). Po trati byla vedena linka č. 2, konečná byla označena Židenice.


zajímavosti

Ačkoliv tento nový úsek trati ležel téměř celý v katastru Maloměřic, konečná s názvem čtvrti Židenice měla naznačit, že linka jezdí právě přes Židenice.
Dalšímu napojení na blízkou trať do Obřan na Selské ulici bránil opět nízký železniční nadjezd.


prameny, literatura

jmb


Aktualizováno: 30. 06. 2018