Nová tramvajová smyčka v Židenicích

24. 4. 1951


ulice

charakteristika

V Židenicích byla zprovozněna nová tramvajová smyčka na tehdejším Karlově náměstí (prostor křižovatky Svatoplukovy a Kosmákovy ulice). Nácestná smyčka byla jednokolejná a byla konečnou linky č. 8, která byla do té doby ukončena obracením na kolejové spojce na Svatoplukově ulici v blízkosti. Označení konečné bylo Židenice–Karlovo náměstí, později Židenice–Svatoplukova. Linka č. 2 byla nadále vedena po Svatoplukově a Karlově na konečnou Židenice.


zajímavosti

Smyčka byla vystavěna mezi nízkými domky původní zástavby, uprostřed smyčky byl mj. podlouhlý domek chudobince Anička.


prameny, literatura

městská část

jmb


Aktualizováno: 29. 06. 2018