Vznik Mendelovy nadace

10. 3. 1992


charakteristika

Generální vikář brněnského biskupství P. Karel Satoria oznámil veřejnosti vznik Mendelovy nadace, jejímž se stal správcem.
Nadace by se měla stát základem projektu obnovy církevního zdravotnictví u nás, protože „péče o potřebné, nemocné a trpící byla vždy v jádru pozornosti církve, pokud žila skutečně plným životem“.


poznámka

Jednou z prvních akcí by měla být výstavba nové nemocnice v prostoru Kociánky se 400 lůžky a nejmodernějším vybavením.
Hodnota projektu byla odhadnuta na 200 milionů korun, realizace byla závislá na shromáždění prostředků, uvažovalo se i postupné výstavbě jednotlivých budov nemocnice. Problémem byly také majetkoprávní otázky, protože část pozemků byla v majetku města, ale nacházely se zde i zahrádky v soukromém vlastnictví. Část personálu měly tvořit řádové sestry, vyznání však nebude mít vliv na výběr personálu.


prameny, literatura


Menš


Aktualizováno: 28. 06. 2018