Propojení tramvajové tratí v Maloměřicích

1. 5. 1968


ulice

charakteristika

Zprovozněna byla tramvajová trať propojující stávající tratě v ulicích Karlově a Selské v Maloměřicích. Nová trať na Selské ulici byla dlouhá 210 metrů a kolejová křižovatka vedle jízdy ze Židenic do Obřan umožňovala i jízdu ze Židenic směrem k Husovicím. Po nové trati byla vedena linka č. 8 do Obřan.


zajímavosti

Nutnou podmínkou pro realizaci spojovací tratě byla demolice železničního nadjezdu původní třebovské tratě.


prameny, literatura

městská část

jmb


Aktualizováno: 29. 06. 2018