Výstava Brno - moravský Manchester. 250 let metropole textilního průmyslu

12. 12. 2014 (12.12.2014–12.4.2015)


ulice

číslo orientační

14


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava představující brněnský textilní průmysl (vlnařství)


poznámka

Výstava byla zaměřena na urbanistické proměny související s budováním textilního průmyslu v několika lokalitách (Cejl, Tkalcovská, Radlas, Dornych, Trnitá, Křenová, Lidická, Václavská) a nejdůležitější továrny a jejich majitele (Offermann, Strakosch, Schmal, Schoeller, Redlich, Löw-Beer, Teuber, Stiassni ad.), jejichž rozsáhlá textilní výroba iniciovala vznik řady dalších průmyslových odvětví (strojírenství, chemický průmysl).
Pozornost byla věnována také podnikům Vlněna a Mosilana, které vznikly znárodněním a spojením některých bývalých soukromých továren původně německých nebo židovských majitelů (Stiassni, Neumark, Brück & Engelsman, Löw-Beer, Skene, Hecht, Kohn aj., výjimkou je jeden z mála českých vlastníků, firma Klein).stavby

městská část


hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018