Výstava Pavel Haas - Janáčkův nejnadanější žák

5. 12. 2014 (5.12.2014–1.3.2015)


ulice

číslo orientační

8


katastr

Brno-městocharakteristika

Výstava o významném brněnském hudebním skladateli a jeho pohnutém životním příběhu.


poznámka

Výstava byla pořádána v rámci Roku české hudby k 70. výročí úmrtí hudebního skladatele Pavla Haase .

Byla věnována osobnosti, jež významně zasáhla do vývoje české hudby 20. století. Bratr slavného prvorepublikového filmového herce Huga Haase prošel bolestným životním příběhem.
Jako Žid byl v době nacistické okupace několik let vězněn v koncentračním táboře v Terezíně, kde se aktivně zapojil do kulturní činnosti, která pro tamější židovské vězně znamenala útěchu a naději na přežití. Život Pavla Haase následně vyhasl v plynových komorách Osvětimi.
Na výstavě byly prezentovány unikátní skladatelovy rukopisy, obrazové a zvukové dokumenty a osobní předměty ze sbírek Oddělení dějin hudby MZM a ze soukromého majetku.osoby

stavby

městská část


hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018