Výstava Didaktické hračky

12. 2. 2015 (12.2.-30.8.2015)


ulice

číslo orientační

105


katastr

Brno-město


místo

Technické muzeum


charakteristika

výstava didaktických modelů pro děti i dospělé


poznámka

Oblíbenou technickou hernu v budově muzea doplní didaktické hračky a modely, které svojí formou i zpracováním odkazují na technické dědictví i dobré vlastnosti dřeva jako takového.
Díla studentů vznikla během spolupráce Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně a Technického muzea v Brně.
Studenti se při výrobě didaktických modelů museli vypořádat nejen s konstruktérskými požadavky, ale bylo zapotřebí nastudovat i historické postupy a vyrobit zmenšeniny často již existujících objektů. Vznikly tak například funkční modely lisu na víno, tkalcovského stavu nebo vodního mlýna. Modely posloužily mimo jiné i při výuce, kdy autoři představovali svá díla ostatním spolužákům spolu s odborným výkladem o používaných materiálech, pracovních postupech a nářadí.
Didaktické hračky „Gotický krov“ a „Roubená chaloupka“ jsou plně k dispozici dětským návštěvníkům technické herny.
Poslední skupinu těchto modelů tvoří i didaktické hračky určené například pro procvičování logického uvažování či názorné vysvětlení určité muzejní tématiky.


městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018