Vznik spolku „Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj“

10. 6. 2014


ulice

číslo orientační

25


katastr

Trnitá


místo

v sídle Armády spásy


charakteristika

Spolek „Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj“ vznikl dnem zapsání do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně 10. 6. 2014.
Cílem spolku je získávání potravin, jejich skladování a bezplatná redistribuce prostřednictvím místních organizací, které jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi.
Předsedou se stal Bc. Pavel Kosorin. Je členem české Federace potravinových bank se sídlem v Praze.


poznámka

Česká Federace potravinových bank je spolek s humanitárním zaměřením. Je nevládní, apolitická a není vázána na žádné náboženské hnutí. Je řízená předsednictvem, ve kterém jsou reprezentovány hlavní charitativní organizace a potravinové banky působící na území republiky.
Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Má sídlo v Praze a v budoucnu chce vybudovat sklady ve všech krajích (vždy jednu potravinovou banku v kraji). Činnost potravinových bank spočívá v darování a rozdělování a jejich práce se opírá o dobrovolnou bezplatnou pomoc a dárcovství.
Více zde: http://www.potravinovabanka.cz/


prameny, literatura

události

13. 2. 2015
Otevření skladu pro potravinovou banku v Brně


městská část

Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2018