Uvítání nové opony v synagoze v Brně

15. 3. 2015


ulice

číslo orientační

13charakteristika

Návštěvníci slavnostního aktu, konaného v neděli 15. března tohoto roku, se mohli přesvědčit o ušlechtilosti obnoveného funkcionalistického stylu, do nějž byla synagoga stylizována jejím projektantem Otto Eislerem. Nová opona (parochet) kryje svatostánek se svitky tóry a vznikla v USA podle výtvarného návrhu Marka Podwala. Autor byl slavnosti přítomen osobně a pro brněnskou synagogu navrhne ještě další textilie. Ve své promluvě vysvětlil hostům slavnosti symboliku svého díla.
Oponu zdobí motiv menory, tedy sedmiramenného svícnu, který Podwal označil za nejstarší židovský symbol. Z menory vyrůstají v živých barvách – modré, červené a jasně fialové - květy nad hebrejským nápisem Světlo je zaseto pro spravedlivé. Jak zdůraznil místopředseda ŽO v Brně Pavel Fried, oponu pro synagogu nemůže navrhovat kterýkoliv umělec, nejde totiž jen o barvy či výtvarnou působivost. „Do návrhu musí autor vtělit hlubokou znalost judaismu," uvedl Fried. Židovská obec Brno dlouhodobě usiluje o kompletní rekonstrukci a obnovu synagogy. Vše by mělo odpovídat čistě funkcionalistickému stylu, jak zdůraznil předseda obce Jáchym Kanarek.
Partnerem Jihomoravského kraje je z norské strany Jodisk Museum i Oslo (Židovské muzeum v Oslo), jehož paní ředitelka byla také na slavnosti přítomna. Současně jednala při své návštěvě i o dalších možnostech spolupráce obou měst (mj. výměna výstav mezi její institucí a Muzeem města Brna).
Přátelskou atmosféru tohoto výjimečného setkání dokreslila hudba. Flétnistky, Aneta Herková a Marie Kralovičová z brněnské konzervatoře, zahrály ukázky z děl Paula Jensena a Johanna Joachima Quantze.


účastníci

Mark Podwal, americký lékař a umělec, autor nové opony,
Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v ČR,
Sidsel Lewin, ředitelka Jodisk Museum i Oslo,
Mats Tangetuen, pracovník Jodisk Museum i Oslo,
Jáchym Kanarek, předseda ŽOB,
Pavel Fried, místopředseda ŽO v Brně,
Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v ČR,
další hosté


zajímavosti

Opona (parochet) nebyla pořízena z žádné dotace, nýbrž je společným darem manželů Plotkinových a členů brněnské židovské obce, kteří její výrobu uhradili dobročinnou sbírkou.
Autor, Mark Podwal, se vzdal honoráře, neboť - jak se vyjádřil - navrhnout oponu pro brněnskou synagogu je pro něj nesmírnou ctí.


poznámka

Uskutečnit přibližně polovinu záměrů umožnila dotace pět milionů korun z evropských fondů ROP Jihovýchod. Peníze posloužily například na novou střechu, odvlhčení zdiva, obnovu vnitřní výmalby i vnější fasády a výměnu rozvodů, přístavbu dvorní budovy a zbudování suky, dočasného obydlí, které židé používají během svátku Sukot.
Slavnostní akt současně otevřel novou etapu obnovy mobiliáře interiéru do autentického funkcionalistického stylu, jak jej známe z dochovaných fotografií. Záměru, stejně jako obnovy budovy, se ujal architekt Petr Bureš. Přestavba interiéru bude z osmdesáti procent hrazena z EHP a Norských fondů (program Kulturní dědictví a současné umění, projekt se nazývá „Obnova interiérů a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění“). Budou opraveny dřevěné podlahy na galerii žen a v malé modlitebně, dále se zhotoví repliky původních lavic, podlážek a kovových lustrů. Součástí druhé fáze obnovy je také výroba zbývajících textilií. Završena bude v dubnu roku 2016 a synagoga bude opět zasvěcena k bohoslužbám.

Třídenní návštěva zástupců norského muzea byla pracovní, dojednávaly se výměny výstav a především byl ustaven badatelský tým, jehož společným výstupem bude osobnost architekta Otty Eislera.
Norští hosté si prohlédli vilu Tugendhat, kterou postavila stavební firma bratří Eislerů podle projektu Ludwiga Mies van der Rohe. Prohlédli si Židovský hřbitov v Brně, pozornost byla věnována zejména hrobům rodičů a prarodičů zadavatelů vily Tugendhat a hrobu Otty a Mořice Eislerových.
Svou pracovní návštěvu zakončili prohlídkou expozic Muzea města Brna a seznámili se s výstavními prostorami, kde na jaře roku 2016 vystaví svou expozici.
Mezi židovským muzeem v Oslo a Židovskou obcí Brno byla uzavřena partnerská dohoda o spolupráci, jejímž společným projektem jsou životní osudy a práce architekta brněnské synagogy Otty Eislera, který unikl před nacisty právě do Norska.události

17. 1. 2016
Dokončení rekonstrukce synagogy Agudas Achim v Brně 15. 3. 2015
Návštěva velvyslankyně Norského království v Brně


osoby

Otto Eisler
autor projektu stavby Pavel Fried
účastník slavnosti


stavby

Synagoga Agudas Achim
Skořepka 13/247


městská část

Menš


Aktualizováno: 26. 07. 2021