Odpuštění vinných desátků

22. 9. 1603


místo

Lednice


charakteristika

Karel z Lichtenštejna a Mikulova, na Valticích, Plumlově, hradě Úsově a Kunštátě, císařský hofmistr a komorník arciknížete rakouského Matyáše, dává na vědomí purkmistrovi a radě města Brna, že vyhověl požadavkům měšťanské deputace a odpustil brněnským měšťanům mající vinice na jeho pozemcích vinné desátky po dobu deseti let pod podmínkou finanční zápůjčky ve výši 30 000 zlatých moravských.


účastníci

Karel z Lichtenštejna,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Jednalo se o vinice v Malých a Velkých Starovicích (dnes Starovičky a Starovice).Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018