Projekt Paměť v ulicích

20. 5. 2015 (20.5.–30.6.2015)katastr

Brno-město


charakteristika

fotografická výstava o dějinách vybraného území města Brna přímo v jeho ulicích


poznámka

Paměť v ulicích byl projekt mapující dějiny jednoho vybraného území v centru města Brna.
Ambicí projektu bylo zprostředkovat současným obyvatelům Brna pohled do minulosti města, prezentovat urbanistický a architektonický rozvoj města a zaměřit se též na individuální příběhy někdejších obyvatel Brna. Právě osobní příběhy, tyto paměti, celému projektu dodávaly ještě širší etnografické souvislosti a deklarovaly soužití českých, německých a židovských obyvatel Brna v období od konce 19. století do poloviny 20. století.
Smyslem celého projektu bylo zprostředkovat tyto dějinné souvislosti přímo ve veřejném prostoru, a tak byly ve sledovaném území – v okolí ulic Mášovy, Mezírky, Antonínské, Smetanovy, Cihlářské a Botanické – od května do června umístěny na sloupech veřejného osvětlení panely s historickými fotografiemi těchto ulic, pocházející z fondů Archivu města Brna a Muzea města Brna, a také panely s texty reflektující dějiny těchto ulic, vývoj jejich názvů i osudy majitelů a obyvatelů jednotlivých domů.
Topografie dané lokality, včetně historických fotografií, měla být dostupná také v rámci samostatné webové prezentace.
Celý projekt pak vyvrcholil položením několika Kamenů zmizelých (Stolpersteine) za židovské obyvatele v této části Brna, kteří byli zavražděni za druhé světové války.události

17. 9. 2014
Umístění dalších tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) v Brně 19. 7. 2013
Zasazení nových tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) v Brně 29. 10. 2012
Umístění dalších tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) v Brně 16. 6. 2011
Zasazení nových tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) v Brně 9. 6. 2010
Zahájení projektu k uctění obětí okupace v Brně (tzv. Stolpersteine - Kamenů zmizelých)


městská část

hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018