Oslavy stříbrně svatby císaře Františka Josefa I. v Brně

24. 4. 1879 (22.–24.4.1879)


místo

Park Lužánky


charakteristika

Oslavy 25. výročí sňatku Františka Josefa I. a Alžběty probíhaly na mnoha místech města a měly různou podobu, od děkovných bohoslužeb (v evangelickém kostele, na dómě), přes předávání blahopřání různými deputacemi místodržiteli, po koncerty, divadelní představení atd. Již v předvečer slavnostního dne se konaly koncerty, středem města prošel lampionový průvod.
Ústředním dnem oslav se stal čtvrtek 24. dubna, na který datum stříbrné svatby připadlo. V 5 hodin ráno vojenská kapela budíčkem (Tagreveille) a po ní v 6 hodin další dvě kapely vzbudily Brňany do slavnostního dne.
Celý den pak probíhaly různé akce (podrobné vylíčení všech akcí i s programem najdeme v dobovém tisku).
Obyvatelé města ozdobili své domy rakouskými a bavorskými vlajkami, prapory ve stejných barvách vlály i z věží některých brněnských kostelů.


zajímavosti

V parku Lužánky, na louce poblíž vchodu od dnešní Lidické ulice, byl zasazen stromek na počest stříbrné svatby císařských manželů.
Podobně na Špilberku, na svahu proti dnešní Údolní ulici byly vysazeny dva tzv. císařské stromy („zwei Kaiserbäume“), tomuto aktu byl přítomen i místostarosta Herlth.


prameny, literatura

osoby

Johann Alexander Herlth
přítomen výsadbě tzv. císařských stromů na Špilberku


stavby

park Lužánky
Lidická 50
jedno z míst, kde se oslavy konalyMenš


Aktualizováno: 10. 07. 2018