Výstava Roberta Hliněnského a Františeka Šenka

23. 10. 2014 (23.10.–23.11.2014)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

Komorní výstava Roberta Hliněnského a Františka Šenka v prostoru hradní chodby Muzea města Brna představila několik Šenkových soch a reliéfů a Hliněnského práce na papíře - pastely a akvarely, které umělec vytvářel paralelně se svými plátny.
Ne příliš rozsáhlý výběr prací ilustroval výtvarnou cestu obou umělců a jejich přístupů. Především Hliněnského nebývalý smysl pro barvu a Šenkův soustředěný zájem o elementární vztahy forem a prostoru.

Výstava proběhla v rámci cyklu koncipovaného jako vzpomínka na Dalibora Chatrného.


poznámka

Projekt Pocta Daliborovi Chatrnému proběhl v roce 2014 v prostorách hradní chodby přiléhající ke stálé expozici současného umění. Jednalo se o komorní výstavy prezentující zejména práce na papíře.

Cílem projektu bylo posílit zájem návštěvníků o brněnskou výtvarnou scénu v období 2. poloviny 20. století a umožnit veřejnosti i odborníkům seznamovat se se sbírkovým fondem Muzea města Brna, konkrétně s pracemi na papíře, které nemohou být dlouhodobě exponovány světlu a tudíž trvale vystaveny ve stálé expozici.
V průběhu kalendářního roku 2014 byly uspořádány čtyři výstavy koncipované jako Pocta Daliborovi Chatrnému. Zaměřeny byly na výtvarné dílo umělců, kteří byli Chatrnému blízcí po stránce výtvarného uvažování i z hlediska osobního. Práce těchto autorů – Inez Tuschnerové, Františka Šenka, Roberta Hliněnského a Rudolfa Fily - pocházely jednak ze sbírkového fondu Muzea a jednak z majetku uvedených autorů a jejich rodin.

V rámci tohoto projektu proběhly čtyři výstavy:
- Dalibor Chatrný - Letem českým světem – vernisáž 28. 5. 2014
- Inez Tuschnerová – Kresby a transkripce - Daliborovi Chatrnému – vernisáž 10. 9. 2014
- Robert Hliněnský a František Šenk – Daliborovi Chatrnému - vernisáž 22. 10. 2014
- Rudolf Fila - Kresby a přemalby - Daliborovi Chatrnému – vernisáž 3. 12. 2014.

Veřejnost měla díky tomuto projektu možnost seznámit se s kresbami, kolážemi a fotografiemi umělců zastoupených ve stálé expozici jen několika exemplárními díly, ucelit si pohled na jejich výtvarnou cestu, a prohloubit tak své znalosti o výtvarných tendencích v brněnském regionu obecně. Ke každé výstavě projektu byl vydán katalogový dvoulist s reprodukcemi vystavených děl a odborným textem kurátorky.

Autorka výstavy: Ilona Výchová.
Pořadatel výstavy: Muzeum města Brna.osoby

Robert Hliněnský
autor vystavených děl Dalibor Chatrný
výstava proběhla v rámci cyklu koncipovaného jako vzpomínka na Dalibora Chatrného


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

Studentský záznam


Aktualizováno: 01. 01. 2019