Výstava 50 let kinematografu

28. 8. 1946 (28.8.–28.10.1946)


ulice

číslo orientační

14charakteristika

Za přítomnosti ministra informací Václava Kopeckého byla ve výstavních prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Brně zahájena filmová výstava 50 let kinematografu, kterou připravil Československý filmový ústav v Praze.


zajímavosti

Na výstavě byly vystaveny filmové přístroje, mj. Edisonův Cinetoscope, stovky fotografií, model filmového ateliéru se vším příslušenstvím, nechyběly ani expozice kresleného, vědeckého, loutkového a krátkého filmu. Výstavu doprovázela řada dalších akcí: přednášky, promítání filmů, koncerty.


stavby

Kal


Aktualizováno: 05. 07. 2018