Ustavující schůze Spolku pro podporu studujících na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

21. 11. 1931


ulice

místo

posluchárna č. 4 na FF MU


charakteristika

Úkolem tohoto spolku, založeného v době velké hospodářské krize, bylo podporovat nemajetné posluchače filozofické fakulty na studiích.
Podle stanov zapůjčoval spolek posluchačům peníze na zaplacení studijních poplatků. Po dostudování je pak absolventi spláceli.
Za druhé světové války byla jeho činnost přerušena, obnovena byla 21. 1. 1946 podle dekretu prezidenta republiky č. 81 Sb. ze dne 25. 9. 1945. V roce 1951 byl spolek zrušen.


poznámka

V Archivu Masarykovy univerzity je zlomek písemností tohoto spolku - fond G 5 (kromě stanov obsahuje především žádosti posluchačů o poskytnutí půjčky, přehled půjček a účetní doklady spolku)


Kal


Aktualizováno: 07. 07. 2018