První celostátní výstava fotografů z povolání v Brně

27. 8. 1932 (27.8.–11.9.1932)číslo orientační

1nej...

Československo
první výstava tohoto druhu v ČSR


charakteristika

Výstava, konaná pod záštitou brněnského starosty Karla Tomeše, byla uspořádaná Společenstvem fotografů v Brně jako první tohoto druhu v historii československého státu. Na výstavě bylo presentováno okolo tři sta osmdesáti fotografií od šedesáti osmi fotografů z celé
Československé republiky. Součástí výstavy byla také retrospektivní výstava strojů a fotografických procesů z počátku vzniku fotografie, na které se podíleli Dr. Ing. Jaroslav Bouček a Dr. Ing. Lauschmann. Exponáty zapůjčilo Průmyslové muzeum v Brně, Vysoká škola technická v Brně a firma Wachtl.


prameny, literatura

osoby

Jan Lauschmann
podílel se na doprovodné výstavě přístrojů a fotografických postupů Vladimír Lehký
podílel se na organizačním zajištění výstavy, získal zde zlatou medaili Karel Tomeš
starosta města Brna, převzal záštitu


stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


městská část

Kal


Aktualizováno: 07. 07. 2018