Týden lékařské genetiky v Brně

21. 9. 2015 (21.–26.9.2015)


charakteristika

přednášky pro veřejnost a odborné akce Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Mendelova muzea MU v Brně, které se konají u příležitosti 150. výročí uveřejnění Mendelových zákonů


účastníci

Masarykova univerzita v Brně,
Mendelovo muzeum,
Hvězdárna a planetárium Brno,
VIDA! centrum Brno,
Fakultní nemocnice Brno


poznámka

V roce 2015 si připomínáme 150 let od Mendelových přednášek, které přednesl 8. února a března roku 1865. Na setkání Přírodovědného spolku v Brně poprvé představil výsledky z výzkumu šlechtění hrachu a dalších rostlin, které prováděl několik let v zahradách Augustiniánského kláštera na Starém Brně. Jeho výborný pozorovací talent a využití matematiky stály za definováním tří principů, často označovaných jako Mendelovy principy dědičnosti.

Mendelovo muzeum za velké podpory řady českých i zahraničních partnerů se rozhodlo toto významné výročí oslavit výstavami i konferencemi.události

23. 9. 2015
Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP 10. 2. 2015
Výstava Dlouhá léta neviděno 8. 2. 2015
Výročí první přednášky Johanna Gregora Mendela v Brně


osoby

Gregor Mendel
objevitel zákonů dědičnosti a zakladatel genetikyhub


Aktualizováno: 24. 06. 2018