Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření nového heliportu s nosností až 6,4 tuny ve ((FN|Fakultní nemocnice)) Brno

Otevření nového heliportu s nosností až 6,4 tuny ve FN Brno


 • 23. 9. 2015 


 • ulice

  Jihlavská

 • číslo orientační

  20

 • místo

  areál Fakultní nemocnice s poliklinikou

 • nej...

  Česká republika
  jeden z nejmodernějších heliportů


 • charakteristika

  Vlastní stavba heliportu je určena pro pracovní, vyvýšený, neveřejný a vnitrostátní heliport, který bude sloužit pro provoz H24 VFR den/noc vrtulníků HEMS do 6,4 tuny.

  Objekt je válcovitého tvaru z monolitického železobetonu, založený na pilotech – zabudováno bylo 5 000 tun betonu. Výška stavby 10,2 m, poloměr 18 750 mm.
  Heliport tvoří kromě samotné přistávací plochy také spojovací koridor a zastřešení vstupu urgentního příjmu.
  Vnitřní spirálová komunikace umožní parkování 66 osobním automobilům.
  Komunikační věž s výtahem zajistí dopravu pacienta do úrovně chodníku. Ten je v rámci stavby Spojovacího koridoru zastřešen otevřenou ocelovou konstrukcí se severní stěnou, ve tvaru obráceného písmene L.
  Poslední objekt - nové zastřešení vstupu do objektu L nahradilo stávající stříšku a zajišťuje plynulou návaznost na spojovací koridor.

  Heliport je vybaven nejmodernější technikou pro bezpečný provoz vrtulníků, ke kterému patří i radiové ovládání intenzity osvětlení přistávací plochy pilotem.
  Dne 8. září 2015 proběhla úspěšně kolaudace stavby a dne 15. září 2015 kolaudace retenční nádrže dešťových vod. Od tohoto data je heliport schopen plného provozu.


 • zajímavosti

  Přistávací plocha za téměř 60 miliónů korun je vybavena nejmodernější technikou pro bezpečný provoz vrtulníků a umožní optimalizaci transportu na životě ohrožených pacientů FN Brno.
  Hlavním účelem výstavby tohoto heliportu bylo urychlit transport na životě ohrožených pacientů. U starého pozemního heliportu je například lékaři převáželi nezastřešenou částí nemocnice.
  Ten bude plnit funkci záložního heliportu.

 • poznámka

  Stavba byla zahájen 5. ledna 2015. Vybraným zhotovitelem byla firma IMOS Brno, a.s.
  Celkové náklady dosáhly včetně přípravy, projektů a DPH výše 59,2 miliónů korun. Ze strukturálních fondů EU bylo hrazeno 29 673 500,- Kč a FN Brno hradí 29 573 744,- Kč.
  Stavba tvoří tří stavební objekty - heliport, spojovací koridor a zastřešení vstupu urgentního příjmu. Součástí jsou příslušné inženýrské sítě a provozní soubory.
  [Encyklopedické heslo bylo zpracováno z informací uvedených v Tiskové zprávě vydané dne 23. 9. 2015 Fakultní nemocnicí Brno.]


 • obrazy

  img18309.jpg img18310.jpg img18311.jpg img18312.jpg img18313.jpg img18314.jpg img18315.jpg img18316.jpg


 • stavby

  Fakultní nemocnice s poliklinikou
  Jihlavská 20/340


 • městská část

  Brno-Bohunice


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 20. 02. 2020

Ředitel FN Brno Roman Kraus při slavnostním otevření nového heliportu v areálu nemocnice (23. 9. 2015). Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Anna Mrázová, tisková mluvčí FN Brno. Děkujeme.