Otevření nového heliportu s nosností až 6,4 tuny ve FN Brno

23. 9. 2015


ulice

číslo orientační

20nej...

Česká republika
jeden z nejmodernějších heliportů


charakteristika

Vlastní stavba heliportu je určena pro pracovní, vyvýšený, neveřejný a vnitrostátní heliport, který bude sloužit pro provoz H24 VFR den/noc vrtulníků HEMS do 6,4 tuny.

Objekt je válcovitého tvaru z monolitického železobetonu, založený na pilotech – zabudováno bylo 5 000 tun betonu. Výška stavby 10,2 m, poloměr 18 750 mm.
Heliport tvoří kromě samotné přistávací plochy také spojovací koridor a zastřešení vstupu urgentního příjmu.
Vnitřní spirálová komunikace umožní parkování 66 osobním automobilům.
Komunikační věž s výtahem zajistí dopravu pacienta do úrovně chodníku. Ten je v rámci stavby Spojovacího koridoru zastřešen otevřenou ocelovou konstrukcí se severní stěnou, ve tvaru obráceného písmene L.
Poslední objekt - nové zastřešení vstupu do objektu L nahradilo stávající stříšku a zajišťuje plynulou návaznost na spojovací koridor.
Heliport je vybaven nejmodernější technikou pro bezpečný provoz vrtulníků, ke kterému patří i radiové ovládání intenzity osvětlení přistávací plochy pilotem.
Dne 8. září 2015 proběhla úspěšně kolaudace stavby a dne 15. září 2015 kolaudace retenční nádrže dešťových vod. Od tohoto data je heliport schopen plného provozu.


zajímavosti

Přistávací plocha za téměř 60 miliónů korun je vybavena nejmodernější technikou pro bezpečný provoz vrtulníků a umožní optimalizaci transportu na životě ohrožených pacientů FN Brno.
Hlavním účelem výstavby tohoto heliportu bylo urychlit transport na životě ohrožených pacientů. U starého pozemního heliportu je například lékaři převáželi nezastřešenou částí nemocnice.
Ten bude plnit funkci záložního heliportu.


poznámka

Stavba byla zahájena 5. ledna 2015. Vybraným zhotovitelem byla firma IMOS Brno, a.s.
Celkové náklady dosáhly včetně přípravy, projektů a DPH výše 59,2 miliónů korun. Ze strukturálních fondů EU bylo hrazeno 29 673 500,- Kč a FN Brno hradí 29 573 744,- Kč.
Stavba tvoří tří stavební objekty - heliport, spojovací koridor a zastřešení vstupu urgentního příjmu. Součástí jsou příslušné inženýrské sítě a provozní soubory.
[Encyklopedické heslo bylo zpracováno z informací uvedených v Tiskové zprávě vydané dne 23. 9. 2015 Fakultní nemocnicí Brno.]


obrazy

stavby

městská část

Jis


Aktualizováno: 22. 09. 2020