Tradiční pouť obyvatel Brna-Ořešína do Vranova

30. 8. 2015


charakteristika

V neděli 30. 8. 2015 se uskutečnila již po 149. tradiční děkovná pouť občanů Brno-Ořešín do kostela Narození Panny Marie ve Vranově.
Podle zápisu v obecní kronice a vzpomínek nejstarších občanů se tak děje z vděčnosti, že v roce 1866 byla obec Ořešín ušetřena cholerové epidemie po prusko-rakouské válce.


zajímavosti

Výzkumem matriky úmrtí řečkovické farnosti, kam spadala i obec Ořešín, bylo doloženo, že opravdu v Ořešíně nedošlo k epidemickému výskytu cholery, která jinak řádila i v sousedních Jehnicích a Mokré Hoře, v celé farnosti a také v Brně a jeho širokém okolí. Snad zde sehrála úlohu vzdálenost Ořešína od centra farnosti i určitá izolovanost obce.městská část

Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2018