Slavnostní premiéra filmu Nezapomeneme...

2. 3. 1939


ulice

číslo orientační

32charakteristika

Pod záštitou brněnských sokolských žup Jana Máchala a Dr. Jindry Vaníčka se v kině Stadion konala premiéra filmu Martina Friče Nezapomeneme..., věnovaného X. všesokolskému sletu v Praze 1938.


účastníci

zajímavosti

souběžně film promítalo také legionářské kino Bajkal na Cejlu


poznámka

Pozvánka - Archiv Masarykovy univerzity, A 1 Rektorát MU, sign. R XVII, k. 1, B, i. č. 1210/39.


osoby

Vladimír Groh
pronesl slavnostní projevKal


Aktualizováno: 13. 01. 2020