Noc sokoloven v Brně

11. 9. 2015číslo orientační

20 a 11


místo

TJ Sokol Brno I a Sokolovna Brno-Komín


nej...

Brno
poprvé v Brně


charakteristika

„Noc sokoloven“ se konala v rámci projektu ČOS Rok sokolské architektury.
Jejím cílem bylo upozornit na hodnotu a význam českých a moravských sokoloven, ideově navázala na podobné akce, jakými jsou Muzejní noc či Noc kostelů.
V Brně se do vůbec první „Noci sokoloven“ zapojily dvě brněnské jednoty, Sokol Brno I a Sokol Brno-Komín.


zajímavosti

Každá sokolská jednota hned od počátku usilovala o vlastní spolkovou budovu, která by umožňovala další rozvoj spolku a zároveň důstojným způsobem odrážela ideály sokolské organizace. Členové Sokola si bez jakékoliv státní subvence dokázali opatřit z vlastních zdrojů finanční kapitál a sami se také na stavbách sokoloven podíleli. „Nikde na světě neexistoval spolek založený na dobrovolné účasti členů, který by dokázal z vlastních zdrojů vybudovat tak obrovskou infrastrukturu,“ uvedl člen předsednictva vzdělavatelského odboru České obce sokolské Michal Doležel.


poznámka

Návštěvníci si mohli prohlédnout budovy obou sokoloven, byly zde ukázky dobových dokumentů, fotografií, sportovních trofejí atp.stavby

Sokolovna a společenské centrum Stadion
Kounicova 20, 22 (čp. 685/686)
zapojení do Noci sokoloven v roce 2015
Sokolovna
Svratecká 11/198
zapojení do Noci sokoloven v roce 2015


městská část

Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2018