Internetová encyklopedie dějin Brna

Noc sokoloven v Brně

Noc sokoloven v Brně


 • 11. 9. 2015 


 • ulice

  Kounicova
  Svratecká

 • číslo orientační

  20 a 11

 • místo

  TJ Sokol Brno ISokolovna Brno-Komín

 • nej...

  Brno
  poprvé v Brně


 • charakteristika

  „Noc sokoloven“ se konala v rámci projektu ČOS Rok sokolské architektury.
  Jejím cílem bylo upozornit na hodnotu a význam českých a moravských sokoloven, ideově navázala na podobné akce, jakými jsou Muzejní noc či Noc kostelů.
  V Brně se do vůbec první „Noci sokoloven“ zapojily dvě brněnské jednoty, Sokol Brno I a Sokol Brno-Komín.


 • zajímavosti

  Každá sokolská jednota hned od počátku usilovala o vlastní spolkovou budovu, která by umožňovala další rozvoj spolku a zároveň důstojným způsobem odrážela ideály sokolské organizace. Členové Sokola si bez jakékoliv státní subvence dokázali opatřit z vlastních zdrojů finanční kapitál a sami se také na stavbách sokoloven podíleli. „Nikde na světě neexistoval spolek založený na dobrovolné účasti členů, který by dokázal z vlastních zdrojů vybudovat tak obrovskou infrastrukturu,“ uvedl člen předsednictva vzdělavatelského odboru České obce sokolské Michal Doležel.

 • poznámka

  Návštěvníci si mohli prohlédnout budovy obou sokoloven, byly zde ukázky dobových dokumentů, fotografií, sportovních trofejí atp.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Sokolovna a společenské centrum Stadion
  Kounicova 20, 22 (čp. 685/686)
  zapojení do Noci sokoloven v roce 2015
  Sokolovna
  Svratecká 11/198
  zapojení do Noci sokoloven v roce 2015


 • městská část

  Brno-Komín
  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2018