Výstava Utajené kouzlo Brna

1. 4. 2016 (1.–30.4.2016)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava připomínající osobnost malíře, grafika, vysokoškolského pedagoga a organizátora brněnského kulturního života


poznámka

Výstava byla pořádána v rámci cyklu Oči Brna, nad kterým převzal záštitu primátor Statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

DOPROVODNÉ AKCE:
1. 4. až 30. 4. 2016 - Utajené kouzlo Brna (foyer MZK)
- Výstava připomenula osobnost malíře, grafika, vysokoškolského pedagoga a organizátora brněnského kulturního života Eduarda Miléna.

21. 4. 2016 v 18 hod. - Eduard Milén - výtvarník, který v Lidových novinách zrušil linku mezi sloupci (videokonferenční místnost, 4. patro)
- Spolutvůrcem prestiže prvorepublikových Lidových novin byl také nadaný grafik, malíř, ilustrátor a scénograf Eduard Milén. Vytvořil vizuální podobu listu, která nabyla evropské úrovně.stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část


hub


Aktualizováno: 18. 05. 2019