Zahájení činnosti Nejvyššího soudu ČSR v Brně

5. 11. 1919


ulice

číslo orientační

16charakteristika

Nejvyšší soud ČSR začal působit nejdříve v Praze, později byl přesunut do Brna, kde zahájil činnost 5. 11. 1919. Sídlo měl v Justičním paláci v ulici Na hradbách, detašované pracoviště se nacházelo na Malinovského náměstí číslo 4.
Po celou dobu trvání první republiky neměl své vlastní sídlo. V činnosti pokračoval i za protektorátu po názvem „Nejvyšší soud Protektorátu Čechy a Morava“.
K 1. 1. 1950 byl Nejvyšší soud přesunut znovu do Prahy. Do Brna se vrátil v roce 1991, po vzniku ČR od 1. 1. 1993 nese název „Nejvyšší soud České republiky“.


zajímavosti

Při náletu 20. 11. 1944 zahynuli v krytu budovy detašovaného pracoviště na Malinovského náměstí soudci a pracovníci Nejvyššího soudu, jejich památku připomíná pamětní deska.


osoby

Antonín Boria
soudce Nejvyššího soudu ČSR Vladimír Fajnor
Gustav Hubáček
první generální prokurátor Nejvyššího soudu ČSR František Mašek
soudce Nejvyššího soudu ČSR v letech 1925–1938 Augustin Popelka
první předseda Nejvyššího soudu ČSR
další osoby (1)...


stavby

Krajský soud v Brně
Rooseveltova 16/648
místo působení Nejvyššího soudu


objekty

oběti okupace
pamětní deska: Malinovského náměstí 4/02


městská část

Menš


Aktualizováno: 08. 07. 2018