Sdružení Q - mezioborové umělecké sdružení - ustavující schůze v Brně

5. 11. 1968


charakteristika

Sdružení Q jako multidisciplinární umělecká asociace se na české kulturní scéně zvolna formovalo v 60. letech, v době, kdy se v Československu projevovalo povzbudivé uvolňování tuhého režimu, zejména v kulturní oblasti.

Popud k založení přišel od výtvarníků, kde již od poloviny 50. let vznikala celá řada tvůrčích skupin názorově příbuzných umělců. Vše se odehrávalo na půdě tehdejšího Svazu výtvarných umělců.
S myšlenkou na vznik nového sdružení nejen samotnou svou existencí, ale nového i svým širokým záběrem do všech uměleckých sfér přišel mimo skupiny stojící malíř Bohdan Lacina.
Svou myšlenku dopodrobna probíral v letech 1965 až 1967 s dalšími malíři Janem Rajlichem, Milošem Slezákem a Miroslavem Šimordou a nakonec byl rozhodnut o svém nápadu pohovořit i s dřívějšími přáteli ze zaniklé a do legendy již kráčející Skupiny Ra.
Rozhodnutí u něj zrálo, jak dnes vidíme velice dlouho.
Rozhodujícím krokem bylo, že pro svůj plán získali malíře a „teoretického aktivistu“ Václava Zykmunda a s jeho pomocí nato Ludvíka Kunderu. Životaschopný zárodek příštího Q byl na světě! Záhy se projevil i Bohumír Matal, pak ještě Adolf Kroupa a Vilém Reichmann. Výtvarníci stáli v čele všech aktivit, byli v převaze a plni iniciativy vymanit se z izolace a setkávat se a řešit své i společné věci v houfu s ostatními. „Hordy básnické odjakživa táhly s hordami malířskými.“ Připomenutím těchto Halasových myšlenek podpořil výtvarnické snahy Ludvík Kundera.

Ustavující schůze 10 zakládajících členů – výtvarníků – se konala 5. 11. 1968. V roce 1969 byl vypracován a rozmnožen dvoustránkový manifest „PROČ Q“. K němu již také přinesl své zkušenosti z donedávna mimořádně aktivního Koordinačního výboru uměleckých svazů divadelník Bořivoj Srba, přihlásili se hudební skladatelé Josef Berg a Miloslav Ištvan, po malém zaváhání básníci Oldřich Mikulášek a Jan Skácel a během krátkého období se neváhala již připojit celá plejáda dalších umělců ze všech oborů, bylo jich 54.
V květnu 1969, tedy již v době začínající tzv. normalizace, se Sdružení plně formálně konstituovalo, po mnoha diskusích dostalo jméno a hodlalo se představit veřejnosti. L. Kundera později k názvu Q uvedl: „Původní zdůvodnění, proč písmeno Q bylo zvoleno (…) že jím začínají četné latinské tázací částice, zní trochu jako žert, ale není jím zcela: tázání, ptaní se je Q-rys číslo jedna.
Dále je v tom písmeni obsažen požadavek kvality. Tak Sdružení Q nehoufuje umělce jedné poetiky, jak tomu bývá u uměleckých skupin, jeho členové se shodují – trochu vzletně řečeno – v přitažlivé kráse různosti a ve vidině žádoucího jiskření z konfrontace těchto růzností (...) různých generací i sklonností (…). “
První výstava Sdružení Q se konala v Olomouci v březnu 1970. V květnu 1970 bylo již Q schopno otevřít svou stěžejní výstavu, doprovázenou programovými podvečery (bylo jich přes dvacet!) v celém Domě umění v Brně, ve všech jeho prostorách.
Obě úspěšné výstavy se však uskutečnily jen „díky administrativnímu omylu“ tehdejšího režimu. Další Q-výstava plánovaná v Divadle E. F. Buriana v Praze a do detailů již připravovaná k zahájení na 2. dubna 1971, se ovšem již neuskutečnila. Umělecké svazy a jejich skupiny byly rozpuštěny a jejich aktivita zakázána a tím i Q ztratilo svou legální základnu.

Většina členů původního Q však udržovala pravidelné spojení. Jedno centrum vytvořil Ludvík Kundera, druhé představovaly ateliéry brněnských malířů Rajlicha, Slezáka a hlavně Šimordy, ve kterých se jedenkrát týdně scházela skupina „skalních“ členů. Vytvořili ji Jan Skácel, Vilém Reichmann-Jappy, Jan Rajlich, Miloš Slezák, Miroslav Šimorda, zprvu krátce i Václav Zykmund a Vladimír Drápal a naopak jen o málo později se připojil pilný a pravidelný „návštěvník“ Bořivoj Srba. Občas „čtvrtečníky“ navštívili Bohumil Marčák, Jiří P. Kříž, Milan Zezula, vzácně z Kunštátu, když mohl, přijížděl samozřejmě i Ludvík Kundera. V závěru 80. let se objevovali mezi nimi pravidelně i hudebníci Alois Piňos a Miloslav Ištvan. Přicházeli ovšem i hosté z Prahy, ale i z Bratislavy a odjinud.
V roce 1987 a 1988, kdy síla režimu citelně slábla, sílila na schůzkách myšlenka, s kterou tentokrát jako první přišel Bořivoj Srba – naše Q oficiálně obnovit. Snahy se proměnily ve skutek už v květnu („qětnu“) 1989. Po dlouhých dvaceti létech bylo Sdružení znovu vzkříšeno…“

Když si sdružení volbou názvu vybralo latinské písmeno Q, tolik frekventované ve starém Římě, nebylo už daleko k dalším vazbám na tuto dobu.
Při znovuvzkříšení v roce 1990 na první valné hromadě, přišel redaktor a fotograf Bohumil Marčák se zajímavým návrhem. Řízení nového společenství má být svěřeno kolektivnímu vedení, složenému z reprezentantů různých odborů, latiníkům dobře známému „triumvirátu konzulů“. Návrh byl nadšeně přijat a na místě byli prvními konzuly zvoleni Ludvík Kundera (literární sekce, 1990–2010), Jan Rajlich (výtvarná sekce, 1990–2004) a Bořivoj Srba (divadelní sekce, 1990–1994). Sedm let byl jedním z konzulů Zdeněk Čecháček-Turba (divadelní sekce, 2004–2011), dnes tvoří triumvirát konzulů Ivo Medek (hudební sekce, od r. 1994), Zdena Höhmová (výtvarná sekce, od r. 2010) a Miroslav Plešák (divadelní sekce, od roku 2011).

V roce 2016 má Sdružení Q 116 individuálních členů z různých míst Moravy, Čech (7), Slovenska (6), Německa (2), Itálie (1), Japonska (1), Portugalska (1) a Francie/Číny (1) a šest členů kolektivních: Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo U stolu, Ensemble Marijan, Isha Trio a Nakladatelství Větrné mlýny.
Sdružení Q od roku 1970 uspořádalo 53 výstav a vydalo 11 almanachů z tvorby členů. „Zahrada Q“ v Olomouci je 54. členskou výstavou Sdružení Q.


účastníci

Členové a spolupracovníci:
VÝTVARNÁ SEKCE: Petr Baran / Alex Beran / Milan Dobeš / Marie Filippovová / Zdeněk Fuksa / Jaromír Gargulák / Zdena Höhmová / Edvina Hudečková / Martina Chlubnová / Milan Chlumský / Zbyněk Janáček / Jozef Jankovič / Dušan Junek / Arna Juračková / Antonín Kanta / Valér Kováč / Miroslav Kovářík / Ludmila Kováříková / Petr Kuba / Ivana Kubová-Hývnarová / Zdeněk Macháček / Miroslav Malina / Věruna Melčáková-Juneková / Kamil MIkel / Marián Mudroch / Boris Mysliveček / Miroslav Myška / Peter Nižňanský / Antonín Odehnal / Marie Plotěná / Jan Pospíšil / Jan Rajlich ml. / Jan Rajlich st. / Emanuel Ranný / Martin Reissner / Božena Rossí / Josef Ruszelák / Petr Spielmann / Jan Šimek / Miroslav Šimorda / Zdeněk Šplíchal / Jindřich Štreit / Pavel Tasovský / Zdeněk Tománek / Marek Trizuljak / Miroslava Trizuljaková / Jiří Vlach / Miloš Vlček / Monika Vosyková / Martin Vybíral / Jaroslav Vyskočil // Viktor Rudiš / Ivan Ruller / Jan Sedlák / Pavel Šrubař / Libor Teplý / Petr Uhlíř / Václav Vaculovič / Růžena Žertová

LITERÁRNÍ SEKCE: Antonín Bajaja / Zdeněk Drahoš / Ľubomír Feldek / Milena Fucimanová / Jiří Kamen / Jiří P. Kříž / František Listopad / Tomáš Mazáč / Ludvík Němec / Ivan Petlan / Antonín Přidal / Eduard Schreiber / Vít Slíva / Hana Šráčková / Pavel Švanda / Milan Uhde / František Valouch / Zdena Zábranská / Jindřich Zogata / Michal Žák // Nakladatelství Větrné mlýny

DIVADELNÍ SEKCE: Luboš Balák / Václav Cejpek / Miroslav Částek / František Derfler / Július Gajdoš / Arnošt Goldflam / Alois Hajda / Jana Hlaváčková / Zdeněk Kaloč / Josef Kovalčuk / Ivo Krobot / Petr Oslzlý / Miroslav Plešák / Jiří Pokorný / Bolek Polívka / Břetislav Rychlík / Zbyněk Srba / Eva Stehlíková / Radim Vašinka / Ivan Vyskočil // Divadlo Husa na provázku / Divadlo U stolu / HaDivadlo

HUDEBNÍ SEKCE: Dan Dlouhý / Markéta Dvořáková / Leoš Faltus / Daniel Forró / Petr Hala / Jan Kavan / Ivo Medek / Clara Nováková / Miloš Štědroň / Alena Veselá-Štěpánková / Jiří Vondrák / Vít Zouhar / Sára Žalčíková-Medková // Ensemble Marijan / Isha Trio

SPOLUPRACOVNÍCI: Bohumír Doubrava / Alena Rajlichová / Zdena Svobodová

KONZULOVÉ od srpna 2011 Zdena Höhmová / Ivo Medek / Miroslav Plešák

RADA Q 2015-2017 = konzulové + Markéta Dvořáková / Marie Plotěná / Viktor Rudiš / Josef Ruszelák / Hana Šráčková / Miloš Štědroň / Jindřich Štreit / Marek Trizuljak / Miroslava Trizujaková / Michal Žák

OHLÉDNUTÍ – zemřelí členové Q – IN MEMORIAM
Jiří Bárta (†2012) / Josef Berg (†1971) / Antonín Čalkovský (†2004) / Zdeněk Čecháček-Turba (†2011) / Čeněk Dobiáš (†1980) / Vladimír Drápal (†2015) / Zdeněk Dvořáček (†1988) / Zdena Fibichová (†1991) / Bohuslav Fuchs (†1972) / Kamil Fuchs (†1995) / Vítězslav Gardavský (†1978) / Ladislav Guderna (†1999) / Jiří Hek-Hájek (†1998) / Jindřich Hilčr (†2003) / Miloš Hynšt (†2010) / Zdeněk Chlup (†2003) / Miloslav Ištvan (†1990) / Aleš Jenček (†1996) / Antonín Juračka (†2005) / Miloš Koreček (†1989) / Zdeněk Kožmín (†2007) / Josef Krejčiřík (†2001) / Zdeněk Kriebel (†1989) / Adolf Kroupa (†1981) / Karel Kryl (†1978) / Ludvík Kundera (†2010) / Bohdan Lacina (†1971) / Ladislav Lakomý (†2011) / Bohumil Marčák (†2010) / Jiří Marek (†1992) / Bohumír Matal (†1988) / Miroslav Matoušek (†2005) / Oldřich Mikulášek (†1985) / Václav Nosek (†2000) / Jan Novák (†1984) / Vladimír Palla (†2006) / Arnošt Parsch (†2013) / Alois Piňos (†2008) / Vladimír Preclík (†2008) / Vilém Reichmann (†1991) / Boleslav Roček (†1993) / Bedřich Rozehnal (†1984) / Zdeněk Řihák (†2006) / Peter Scherhaufer (†1999) / Jan Skácel (†1989) / Věra Sládková-Hořavová (†2006) / Miloš Slezák (†1989) / Bořivoj Srba (†2014) / Stanislava Strobachová (†1997) / Josef Suchý (†2003) / Jindřich Svoboda (†2001) / Jiří Šindler (†2015) / Antonín Širůček (†1977) / Jaroslav Škarohlíd (†2012) / Karel Tachovský (†1989) / Jan Trefulka (†2012) / Evžen Turnovský (†2010) / Vladislav Vaculka (†1977) / Ida Vaculková (†2003) / Karel Veleba (†2012) / Miroslav Vítek (†2014) / Ladislav Vychodil (†2005) / Milan Zezula (†1992) / Václav Zykmund (†1984) / Dušan Ždímal (†2009)

OHLÉDNUTÍ – DŘÍVĚJŠÍ ČLENOVÉ a spolupracovníci Q
František Bělohlávek † / Milan Bočkay / Klára Bočkayová / Rudolf Fila † / Bronislava Gabrielová † / Jindra Halabala / Antonín Hořava / František Hrabal † / Eva Hradilová † / Miroslav Huptych / Milivoj Husák / Josef Karlík † / Břetislav Kotyza / Hynek Kubasta † / Zdeněk Lindovský / František Navrátil † / Ladislav Novák † / Vladana Polanská † / Zdeněk Pololáník / Tomáš Ruller / Jiří Skovajsa † / Eva Tálská / Helena Trýbová † / Oluša Vítková / Jan Vlasák / Aleš Záboj / Olga Zezulová †
Ludmila Bařinková / Milada Jandová / Jana Jurčeková / Jiří Škorpil † / Jarmila Vašíčková †


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"SDRUŽENÍ Q / KDY, KDE, JAK, PROČ..?"


osoby

Adolf Kroupa
jeden z brněnských umělců, který se připojil k myšlence založit Sdružení Q Bohdan Lacina
iniciátor založení Sdružení Q Bohumír Matal
jeden z brněnských umělců, který se připojil k myšlence založit Sdružení Q Jan Rajlich
jeden z brněnských umělců, s nímž Bohdan Lacina myšlenku založit Sdružení Q konzultoval Miloš Slezák
jeden z brněnských umělců, s nímž Bohdan Lacina myšlenku založit Sdružení Q konzultoval
další osoby (2)...


související odkazy

Vach


Aktualizováno: 28. 12. 2019