Výjimečná operace mozku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny

30. 5. 2016


ulice

číslo orientační

53nej...

poprvé jinde než v Praze
po Fakultní nemocnici Motol je brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny druhým pracovištěm v České republice, která tuto specifickou operaci provádí


charakteristika

Výjimečnou operaci mozku osmiměsíčního kojence s těžkou formou farmakorezistentní epilepsií provedli 30. května 2016 lékaři ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně ve specializovaném Centru pro epilepsie Brno.
„K rozšíření spektra prováděných operačních výkonů o tuto takzvanou funkční hemisferektomii došlo v rámci dlouhodobé spolupráce neurologů/epileptologů, neurochirurgů a dětských neurologů/epileptologů z obou dvou brněnských fakultních nemocnic," sdělil Milan Brázdil, přednosta I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU.
Zákrok provedl tým lékařů na Neurochirurgické klinice FNUSA a LF MU. „Cílem náročného výkonu, při kterém byla odstraněna významná část postižené mozkové hemisféry a její zbytek funkčně odpojen od hemisféry zdravé, bylo zmírnit těžký dopad závažné formy epilepsie a umožnit tak další psychomotorický vývoj dítěte", uvedl přednosta Neurochirurgické kliniky Radim Jančálek.


zajímavosti

Samotnou šestihodinovou operaci vedla docentka Eva Brichtová, která má díky svému dlouholetému působení v brněnské dětské nemocnici velké zkušenosti s neurochirurgickými operačními zákroky u dětí.
Vzhledem k náročnosti operace byl výkonu přítomen také hostující profesor Bertil Rydenhag z oddělení klinických neurověd Univerzitní nemocnice Gothenburg ve švédském Göteborgu.


poznámka

Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně patří k významným neurochirurgickým pracovištím v ČR. Ročně se zde provede kolem 1400 operačních výkonů a ambulanci navštíví více než 10.000 pacientů. Jedná se o pracoviště s kompletním spektrem výkonů, provádí se zde špičkové operace mozku s pomocí nejmodernějších technologií, tak i výkony na páteři či komplikované operace periferních nervů. Velký důraz je tradičně kladen i na unikátní operativu pacientů s epilepsií, v roce 2015 bylo takto ošetřeno více než 70 nemocných v rámci Centra pro epilepsii Brno.
„Úspěšné provedení této výjimečné operace na půdě FNUSA staví Centrum pro epilepsie Brno na úroveň špičkových světových pracovišť," informoval Martin Pavlík, ředitel FNUSA.
Centrum pro epilepsie Brno (s programem diagnostiky a léčby komplikovaných, zejména farmakorezistentních epilepsií) bylo založeno v roce 1993 původně jako součást I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU. Jeho aktivita navázala na více než půl století trvající specializaci pracoviště v oboru epileptologie a klinické neurofyziologie. V současnosti v rámci centra úzce spolupracuje hned několik klinických pracovišť z obou brněnských fakultních nemocnic.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně tak potvrzuje Ministerstvem zdravotnictví udělený statut Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsii pro děti a dospělé.stavby

městská část

Ma


Aktualizováno: 24. 06. 2019