Slavnostní odhalení nové busty profesora Josefa Sumce

29. 6. 2016


ulice

číslo orientační

1


katastr

Veveří


místo

v parčíku před vchodem do budovy


charakteristika

Nová plastika vznikla na popud pracovníků Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Autorem je absolvent této fakulty MgA. Jakub Kliment.
Díky spolupráci FaVU VUT v Brně a FEKT VUT v Brně dílo odlil Ateliér uměleckého lití kovu Waller-Matějíček ve Veverských Knínicích.


účastníci

MgA. Jakub Kliment, autor busty,
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc,. rektor VUT v Brně,
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně,
doc. Mgr. Irena Armutidisová, prorektorka pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně


zajímavosti

Na stejném místě stávala od roku 1967 původní busta [9☺Josef Sumec|profesora Sumce]] od sochaře Miloše Axmana. Tato byla mezi lety 2011–2014 odcizena.
V roce 2014 začaly přípravy na vytvoření nové busty. Tohoto úkolu se zhostil MgA. Jakub Kliment, v té době student sochařství na FaVU VUT v Brně. Busta byla dokončena v roce 2016.


obrazy


události

29. 6. 2016
Slavnostní odhalení nové busty profesora Josefa Sumce


osoby

Josef Sumec
v roce 2016 byla vytvořena a odhalena nová busta před rektorátem VUT v Brněobjekty

J. Sumec
busta: Antonínská 1/04


městská část

Zuza


Aktualizováno: 02. 01. 2020