Otevření Komunitního centra pro válečné veterány

24. 11. 2016


ulice

číslo orientační

27C


katastr

Královo Pole


místo

u sportovní haly


nej...

Česká republika
první zařízení tohoto typu


charakteristika

Posláním komunitního centra je předcházet vzniku nepříznivých sociálních a psychosociálních situací v životě válečných veteránů a jejich rodin. V případě potřeby jim poskytne psychologickou a sociální podporu, akutní pomoc v nouzi při řešení aktuálních problémů, pomoc při uplatnění na trhu práce, rekvalifikaci a vzdělávání.
Centrum bude současně sloužit i jako místo společenského setkávání válečných veteránů a jejich rodin, zprostředkuje sportovní a kulturní aktivity, součástí centra bude i dětský koutek. Centrum je zřízeno při Vojenské nemocnici v Brně a bude pracovat v areálu vysokoškolských kolejí Univerzity obrany v Brně.


účastníci

Martin Stropnický, ministr obrany ČR,
Petr Vokřál, primátor Statutárního města Brna,
Emil Boček, válečný veterán z druhé světové války


zajímavosti

Jde o pilotní projekt, inspirovaný podobnými centry v zahraničí (Rakousko, Polsko, Slovensko), který Ministerstvo obrany do budoucna plánuje rozšířit i do dalších měst a posádek.
V České republice žije asi 700 veteránů z druhé světové války, dalších asi 13 000 je veteránů novodobých, z toho zhruba 1000 žen.


poznámka

Slavnostního otevření se zúčastnili také představitelé institucí, které se přímo či nepřímo na vzniku centra podílely - Armádní servisní příspěvková organizace, Univerzita obrany v Brně, Nadační fond Niké, dále zástupci místní i státní samosprávy, zástupci firem obranného průmyslu, které v rámci výstavy „Ten druhý život“ přispěly darem na vybudování komunitního centra.
Přítomni byli také představitelé spolků a asociací válečných veteránů v ČR a zástupci mezinárodních partnerských sdružení válečných veteránů.osoby

Emil Boček
plukovník, člen Klubu seniorů letectva Petr Vokřál
primátor města Brna


městská část

Menš


Aktualizováno: 24. 09. 2018