Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření Komunitního centra pro válečné veterány

Otevření Komunitního centra pro válečné veterány


 • 24. 11. 2016 


 • ulice

  Dobrovského

 • číslo orientační

  27C

 • katastr

  Královo Pole

 • místo

  u sportovní haly

 • nej...

  Česká republika
  první zařízení tohoto typu


 • charakteristika

  Posláním komunitního centra je předcházet vzniku nepříznivých sociálních a psychosociálních situací v životě válečných veteránů a jejich rodin. V případě potřeby jim poskytne psychologickou a sociální podporu, akutní pomoc v nouzi při řešení aktuálních problémů, pomoc při uplatnění na trhu práce, rekvalifikaci a vzdělávání.
  Centrum bude současně sloužit i jako místo společenského setkávání válečných veteránů a jejich rodin, zprostředkuje sportovní a kulturní aktivity, součástí centra bude i dětský koutek. Centrum je zřízeno při Vojenské nemocnici v Brně a bude pracovat v areálu vysokoškolských kolejí Univerzity obrany v Brně.


 • účastníci

  Martin Stropnický, ministr obrany ČR,
  Petr Vokřál, primátor Statutárního města Brna,
  Emil Boček, válečný veterán z druhé světové války

 • zajímavosti

  Jde o pilotní projekt, inspirovaný podobnými centry v zahraničí (Rakousko, Polsko, Slovensko), který Ministerstvo obrany do budoucna plánuje rozšířit i do dalších měst a posádek.
  V České republice žije asi 700 veteránů z druhé světové války, dalších asi 13 000 je veteránů novodobých, z toho zhruba 1000 žen.

 • poznámka

  Slavnostního otevření se zúčastnili také představitelé institucí, které se přímo či nepřímo na vzniku centra podílely - Armádní servisní příspěvková organizace, Univerzita obrany v Brně, Nadační fond Niké, dále zástupci místní i státní samosprávy, zástupci firem obranného průmyslu, které v rámci výstavy „Ten druhý život“ přispěly darem na vybudování komunitního centra.
  Přítomni byli také představitelé spolků a asociací válečných veteránů v ČR a zástupci mezinárodních partnerských sdružení válečných veteránů.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Emil Boček
  plukovník, člen Klubu seniorů letectva Petr Vokřál
  primátor města Brna


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 24. 09. 2018