Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení veškeré pravidelné dopravy na nové železniční trati Brno - Tišnov

Zahájení veškeré pravidelné dopravy na nové železniční trati Brno - Tišnov


 • 27. 5. 1962 


 • místo

  brněnská nádraží (Hlavní, Židenice, Maloměřice, Lesná, Královo Pole, Řečkovice, Jehnice)


 • charakteristika

  Se zahájením platnosti jízdního řádu ČSD od 27. 5. 1962 došlo v úseku mezi Hlavním nádražím a Královým Polem k převedení všech vlaků osobní dopravy ze "staré" trati vedoucí přes Zábrdovice na novou trať trasovanou přes Židenice a Maloměřice.


 • zajímavosti

  Provoz na "staré tišnovce" vedoucí Zábrdovicemi a Husovicemi se tímto okamžikem stal minulostí. Pouze okrajové části tohoto úseku byly i nadále využívány jako vlečky.

 • poznámka

  V době slavnostního uvedení "nové" tratě do provozu (slavnostní vlak byl vypraven 20. 12. 1953) nebyla stavba tratě zdaleka dokončena:
  - v Židenicích potřebná přestavba teprve začínala
  - v Maloměřicích probíhala stavba nové stanice orientované na nákladní dopravu a seřaďovací práce
  - mezi Maloměřicemi (a možná již od Židenic) a "novým" nádražím v Králově Poli se jezdilo jednokolejně
  - od Řečkovic do Kuřimi se jezdilo jednokolejně.

  Stavba pokračovala v 50. letech zejména v oblasti Maloměřic a později i v Židenicích. Rovněž se postupně dokončovaly druhé koleje prozatímních jednokolejných úseků, které byly zprovozněny pravděpodobně nejpozději 3. 7. 1957.
  Jízdní řád platný od 22. 5. 1955 zavedl první pár rychlíků R 23 / 24 Brno - Praha přes Havlíčkův Brod. Mezi Brnem a Tišnovem rychlíky nikde nezastavovaly. Je velmi pravděpodobné, že mezi Hlavním nádražím a Královým Polem jezdily po nové trati.
  Osobní vlaky jezdící prozatím po "staré" trati přes Zábrdovice zastavovaly od 21. 12. 1953 v Králově Poli již v "novém" nádraží, avšak v jízdních řádech je doloženo zastavování jednoho páru osobních vlaků pro pracující i na "starém" královopolském nádraží.
  Po dokončení potřebných stavebních prací v oblasti Židenic a Maloměřic mohly být k 27. 5. 1962 na "novou" trať mezi Hlavním nádražím a Královým Polem převedeny zbylé vlaky ze "staré" trati.


 • prameny, literatura


 • události

  4. 11. 1966
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do Havlíčkova Brodu 29. 5. 1960
  Zahájení pravidelné dopravy na přeložce železniční trati mezi Židenicemi a Maloměřicemi 21. 12. 1953
  Zahájení části pravidelné dopravy na nové železniční trati Brno - Tišnov 10. 1. 1890
  Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati mezi Dolním nádražím a Radlasem (svitavská pobřežní dráha) 2. 7. 1885
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Tišnov


 • stavby

  Hlavní nádraží
  Nádražní 1/418 Železniční most na ulici Vranovská – součást železniční dráhy Tišnov - Brno
  Vranovská


 • městská část

  Brno-Jehnice
  Brno-Královo Pole
  Brno-Maloměřice a Obřany
  Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
  Brno-sever

  další městská část (2)...


 • autor

  tsch


Aktualizováno: 29. 06. 2018